„Vanade hoonete rekonstrueerimine on alati loominguline tegevus, ehitaja kohanes olustikuga hästi. Me oleme tulemusega rahul,“ sõnas arenduse projektijuht Aare Udras.

Kuuekorruselise hoone ehitusel on tähelepanu pööratud energia säästmisele. Nii on ka katusel päikesepaneelid, mille toodetav elektrienergia kohapeal ära tarbitakse. Tänu renoveerimisele taaskasutati ka suur hulk ehitusmaterjali, mis hoone lammutamisel oleks muidu jäätmeteks läinud.

Täna on hoones veel kuni pooleteise korruse jagu vaba büroopinda, kuhu saab tulla üks või mitu sobivat üürnikku. Kunagise Kopli kaubajaama ala tulevikust rääkidas lubab Udras, et 10-15 aasta perspektiivis tuleb siia segafunktsiooniga äri-, elu- ja töökeskkond. Enne seda tegeletakse ala arendamisega olemasolevate hoonete ja territooriumi baasil, kohandades neid esindus-, väiketootmis- või prototüüpide loomise keskkonnaks.

2700 ruutmeetrise hoone arendas Riigiressursside Keskuse tütarfirma Mentenon ja ehitajas Mapri Ehitus. Arhitektuurse osa autor on Architectus. Büroohoone ja sellega kaasnevate ehitiste rekonstrueerimise investeeringu suurus oli üle kuue miljoni euro.