Vladimir Megre

Leedus tegutsevaid nn anastasialasi analüüsides võib täheldada liikumise mitmeid harusid: radikaalne haru – avalikult venemeelne ja seotud Kremli toetajatega –, aga ka mõnevõrra mõõdukam haru – Venemaale toetust avalikult mittekuulutav, poliitilist neutraalsust rõhutav, koondades inimesi, kes aktsepteerivad mingit osa V. Megre ideedest, tavaliselt ökoloogilist elustiili, kuid avalikult ennast selle liikumisega ei seo.

Ökoloogilise elustiili varjus peitub „vaimse Venemaa“ propaganda ja Lääne halvustamine

Anastasialaste ehk Anastasia liikumine tekkis Leedus mitukümmend aastat tagasi. Alguses olid need vene kirjaniku Vladimir Megre raamatusarja „Venemaa helisevad seedrid“ lugejate mitteametlikud klubid.

V. Megre raamatute peamine tegelaskuju on kangelanna – Siberi müstiline elanik Anastasia, kes kuulub vanasse vene rassi ja kellel on üleloomulik jõud. V. Megre tegutseb meediumina: oma raamatutes annab ta edasi Anastasia õpetust, kinnitab, et too ei ole väljamõeldud tegelane, vaid reaalselt eksisteeriv naine, kellega tal on paar last. Tõsi küll, autor ise on autoriõiguste kohtumenetluses tunnistanud, et Anastasia on tema loodud kirjanduslik tegelane.

Anastasia õpetus, mida V. Megre oma raamatutes kirjeldab, tugineb põhimõtteliselt uue ajastu (ingl new age) filosoofiale ning eri religioossete doktriinide ja esoteeriliste teooriate segadikule. Vene ärimees räägib oma raamatutes vajadusest naasta oma juurte juurde, tagasi loodusesse, elada harmoonias ümbritseva keskkonnaga ja edendada ökoloogilisi ideid. Märkimisväärset tähelepanu pööratakse peremudelile, laste kasvatamisele, julgustades inimesi neid kogukondades õpetama ja kaitsma sel viisil kaasaegse ühiskonna kahjuliku mõju eest.

Anastasia elustiili üks põhielemente on nn suguvõsa talu, orgaanilistest materjalidest, tavaliselt õlgedest või savist kokku pandud rajatised, mis asuvad 1 hektari suurusel maatükil koos muude vajalike elementidega, näiteks koht aia, metsa, veekogu jaoks. Kõik need elemendid, nagu selgitab V. Megre, on vajalikud loodusliku ökosüsteemi taastamiseks ja harmoonilise elu tagamiseks.

Suguvõsa talus keeb pereelu: sünnivad lapsed (suur osa liikumise esindajaid propageerib kodusünnitust), platsenta maetakse puu alla, krundil on ette nähtud igavene puhkepaik surnud pereliikmetele. Süüa soovitatakse isekasvatatud mahetoitu, peretalud on oma tegevusmudelilt loodustalude sarnased, vajalikke tooteid või toorainet ostetakse vahetuskaubana kogukonna teistelt liikmetelt.

Kõik see on Anastasia liikumise paraadkülg. Selle liikmed püüavad näida positiivsete, loodust armastavate utoopilise ühiskonna loojatena. Tegelikult ei ole nende guruks kutsutavale vene kirjanikule V. Megrele võõras avalik antisemitism, vene natsism – idee venelaste ülemvõimust teiste rahvaste ees, väidetava „vene vaimsuse“ propageerimine ja mitmesugused vandenõuteooriad.

Raamatusarjas „Venemaa helisevad seedrid“ Anastasia nimel edasi antud V. Megre konstrueeritud ideoloogias on läänemaailma ja Euroopat kujutatud materialiseerununa, igasuguse vaimsuse kaotanuna, eurooplasi aga kutsutakse sageli „biorobotiteks“. V. Megre ise on maininud, et Euroopas haigestub igal aastal vaimuhaigustesse 10 protsenti elanikkonnast.

On selge, et selle narratiivi kontekstis on Venemaad kujutatud ainsa alternatiivina materialiseerunud ja globalistlikule Läänele, justkui oleks see viimane vaimsuse bastion, mida tasub jäljendada.

Neid ideid on edasi antud nii V. Megre raamatutes kui ka teistes liikumisele lähedastes kirjalikes allikates, aga ka vene autori enda kõnedes. Uurimise käigus avastasime allikaid läbi vaadates, et Leedu anastasialased jagavad sageli venekeelset sisu. Seda seletatakse sellega, et liikumise alged on Venemaal, kus elab ka V. Megre ise, seal toimuvad eri kohtumised, üritused, seminarid.

Uurimise ajend oli skandaalne põgenemine Venemaale

Seekordne Leedu Delfi uurimus sai inspiratsiooni enneolematust juhtumist, kui 27. augustil 2023 röövis 37-aastane Algirdas Švanys oma vastsündinud, alles emapiimaga toidetava tütre, ületas kummipaadiga jõe ja põgenes Vene Föderatsiooni Kaliningradi oblastisse. Enne seda oli ta tuntud mitmetes välisriikides õppinud teadlasena, mitmesuguste ökoloogiliste algatuste autorina, kes levitas ideid harmoonilisest kooselust loodusega, tegutses anastasialaste kogukonnas, korraldas üritusi.

Süvenedes selle mehe tegemistesse ja vaadetesse, tema sidemetesse, sai selgeks, et Leedus on temasuguseid piisavalt palju. Esmapilgul süütuna näiva ökoloogilise liikumise varjus on peidus radikaalne venemeelne ideoloogia, mille raames kuulutatakse ideed venelaste ülemvõimust teiste rahvuste üle. Ekspertide hinnangul tuleks venelaste ja slaavlaste ülistamises näha veel üht rassismi vormi.

Tuleb mainida, et kuigi Leedus on Anastasia liikumine tegutsenud juba mitukümmend aastat, ei ole selle uusreligioosse grupi kohta ellu viidud ainsatki komplekssemat uuringut ega analüüsitud selle liikmete maailmavaadet praeguste geopoliitiliste sündmuste ja Venemaa algatatud sõja kontekstis. Meie hinnangul on see oluline asjaolu, sest puutume kokku Kremlile kasuliku ideoloogiaga, mis rõhutab Venemaa „vaimsust“ ja slaavlaste ülemvõimu, mida saab kasutada ja kasutatakse hübriidsõja operatsioonides.

Nende isikute hulgas, kellega Venemaale põgenenud A. Švanys lähedalt suhtles, on tegelasi, kes levitasid avalikult venemeelseid ideid ja sattusid seetõttu riigi julgeolekuameti (Valstybės saugumo departamentas (VSD)) vaatevälja. Leedu Delfi allikate väitel rõhutas ta slaavi rassi eripära ja slaavlaste missiooni maailma valitseda, kritiseeris koos kaaslastega ägedalt „globalistide anastatud“ Läänt ning idealiseeris autokraatlike režiimide valitsetud Venemaad ja Valgevenet.

Uurimistöö käigus selgus, et Euroopas, Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja mõnes Aasia riigis tegutsev Anastasia liikumine ei ole homogeenne. Üht kindlat liidrit ei ole, grupi liikmete tegevus lähtub V. Megre raamatutes kirjeldatud ideedest. Leedu Delfi küsitletud siseringi allikad kinnitasid mitme anastasialaste grupi olemasolu. Üks neist, mis ei ole eriti paljuliikmeline, on indoktrineeritud radikaalid, kes toetavad avalikult Venemaa režiimi ja hoiavad suhteid Kremli toetajatega. Need isikud kipuvad kahtlema Leedu institutsioonide ja riigi enda õiguspärasuses ning seda eitama, milles ollakse sarnased nn „suveräänide“ liikumisega, mis on samuti alguse saanud Venemaalt.

Teine, arvatavasti kõige arvukam anastasialaste haru, on ökoloogilist eluviisi propageerivad inimesed, kes järgivad V. Megre ideid, kuid ei väljenda avalikult riigivastaseid seisukohti ega deklareeri toetust Kremli režiimile. On märgata suundumusi, et pärast seda, kui Venemaa alustas sõda Ukrainas, vähenes Leedu Anastasia liikumine oluliselt ning ökoloogilise asustuse ideede pooldajad eraldusid sellest. Inimestele, kes soovivad rahulikult looduses elada, osutus vastuvõetamatuks mõnede seltsimeeste kategoorilisus, venemeelsus ja radikaalsus. Üks selline radikaal oli allikate väitel A. Švanys, kes põgenes koos imikuga Venemaale.

Anastasia liikumise kolmandasse rühma kuuluvad ökoloogilisi ideid imetlevad inimesed, kes ei ole võib-olla tutvunud V. Megre levitatava ideoloogiaga või ei usu raamatutes kirjeldatud vandenõuteooriaid. Neile võivad olla vastuvõetavad ideed planeedi hoidmisest, taimetoitlusest, veganlusest, mahepõllumajandusest, juurte juurde naasmisest ja harmoonilisest elust koos loodusega.

Euroopas helisevad häirekellad: liikumise venemeelne iseloom ja antisemitismi levik on muret tekitav

V. Megre ideed levisid mitte ainult endise Nõukogude Liidu territooriumil, vaid ka teistes maailma riikides, eriti saksakeelsetes Euroopa riikides. Selle põhjuseks oli tema raamatute tõlkimine maailma eri keeltesse, kuid ennekõike ökoloogilise eluviisi ja vaimsuse otsimise üha tugevamad suundumused.

Pärast COVID-19 pandeemia algust ja inimeste aktiivsemat kolimist maapiirkondadesse pälvisid tähelepanu anastasialased Šveitsis, Saksamaal ja Austrias. Nende riikide institutsioonid on mures liikumise ideoloogi V. Megre poolt Vladimir Putinile ja Kremli režiimile avaldatud toetuse pärast ja eriti negatiivselt hinnatakse asjaolu, et kirjaniku kaaslased asutasid Venemaal poliitilise partei ning nii nemad kui ka V. Megre toetasid avalikult V. Putinit.

Muret tekitav tegur on ka see, et Euroopa riikides on anastasialastega hakanud liituma paremäärmuslikud radikaalid.

Saksamaal ja Austrias, kus tuntakse endiselt end süüdi natside toime pandud inimsusevastastes kuritegudes, ollakse eriti tundlikud igasuguste antisemitismi ilmingute suhtes. Ja neid leidub kahes V. Megre raamatus, mida anastasialased pimesi usuvad.

Nad väidavad, et juudid on ise holokaustis süüdi, nagu see oleks nende saatus. Selgitatakse, et juudid valitsevad maailma, nende eesmärk on kontrollida kogu raha ja nad on selles väga edukad. Väidetavalt toimuvad just seetõttu juutide pogrommid ja samuti antakse mõista, et juudid ise on selles süüdi.

V. Megre loomingust võib leida ka mitmekihilist antisemiitlikku vandenõuteooriat. Otsekui vabastades juudid etteprogrammeeritud „süütundest“, öeldakse, et kuigi nad valitsevad maailma, meediat ja rahandust, on nad ise vaid tööriistad iidsete aegade nõidade, leviitide kasti järeltulijate käes.

Leviidid on müstifitseeritud, neile on omistatud reetlike ja kõike arvestavate maailmavalitsejate staatus. Neid seostatakse ka kristluse tekkega, väites, et leviidid investeerisid oma raha Kristuse õpetuse levitamisesse, kuna nägid tänu uuele religioonile võimalust terveid rahvaid orjastada, muutes inimesed biorobotiteks.

Nende ideede areng, V. Megre raamatutes levinud vandenõuteooriad ning venelaste ülemvõim ja „vaimne Venemaa“ vastukaaluna globalistide okupeeritud ja alandatud Läänele ja lõpuks ultraparemradikaalide ühinemine liikumisega põhjustavad Euroopa riikides arusaadavat muret.

Miks on raske täpselt öelda, kui palju anastasialasi Leedus on?

Analüüsides Leedu Anastasia liikumise tegevusviise ja V. Megre ideoloogia mõju ühiskonnale, tuleb pöörata tähelepanu asjaolule, et sellel kogukonnal puudub selge karismaatiline liider, keda järgida. Igas Anastasia suguvõsa taluasulas võidakse järgida erinevaid kooselu põhimõtteid. Kuigi Anastasia ideoloogiat levitavate raamatute autor V. Megre pretendeerib ise liidrikohale, on ta ka ise teatanud liikumise detsentraliseerimise vajadusest. Lisaks ei räägi V. Megre raamatutes mitte enda nimel, vaid otsekui edastab Siberi metsades elava eraku Anastasia õpetusi.

Vytautas Suure Ülikooli (VDU) sotsioloogi ja religiooniuuringute professori Milda Ališauskiene sõnul on anastasialaste liikumine pigem võrgustik kui organisatsioon. Seda eripära on märganud ka teised analüütikud, võrdsustades anastasialased nii mõnegi islamiliikumisega, mis põhinevad palju varem levinud idee järgimisel. Sageli toimivad sellised liikumised eraldiseisvate rühmade põhimõttel, mille liikmed ei ole tihti teadlikud teises piirkonnas tegutsevate mõttekaaslaste plaanidest.

„Ma ütleks, et see on kaasaegne korraldusvorm. On ideid, mis levivad, inimesed kuuluvad mingitesse virtuaalsetesse kogukondadesse, arutlevad sotsiaalvõrgustikes millegi üle. Seetõttu on praktiliselt võimatu öelda, kui levinud need ideed on,“ ütles Leedu Delfi korraldatud ümarlauas prof M. Ališauskiene.

Ta mainis, et anastasialaste eesmärk on elada enda loodud utoopilises maailmas. Maailmapilti analüüsides tõi teadlane välja olulised mõtlemiskriteeriumid: linnades on inimesed üksteisest võõrandunud, mistõttu pööratakse pilgud looduse poole, kuhu rajatakse oma kodutalud, elatakse koos, maetakse puude alla platsentasid ja kasvatatakse köögivilju.

Kuna Anastasia liikumisel puudub selge struktuur ja selle tegevus põhineb just nimelt idee järgimisel, siis võib korraga tegutseda mitu omavahel mitteseotud, isegi vastandlikku võrgustikku ning liikmete täpset arvu on üsna raske määrata. Lisaks on võimatu usaldada ka V. Megre enda või liikumise liikmete esitatud arve. Sellised organisatsioonid kipuvad liikmete arvu kunstlikult suurendama, et jätta mulje, justkui oleks liikumine võimsam või olulisem, kui see tegelikult on. Anastasialaste loendamise teeb keeruliseks ka asjaolu, et liikmete kaasatuse tase on üksikutes kogukondades erinev. Leedu Delfi küsitletud kogukonnaliikmed ütlesid aga, et anastasialaseks võib nimetada inimest, kes on läbi lugenud kõik V. Megre sarja „Venemaa helisevad seedrid“ raamatud.

Kuidas Kremli režiim kasutab Anastasia liikumist oma eesmärkide saavutamiseks?

Anastasialaste ideoloogiat analüüsides tundub, et just väidetava vaimsuse, maailma püsimajäämise ja loodusega kooskõlas elamise ideede kaudu toimivad Vene võimu jõuhoovad. Nende alla püütakse peita vene natsismi, ideed slaavlaste ülemvõimust läänemaailma üle.

Leedu Delfi vestlusringis osalenud parlamendiliige, Leedu endine kaitseminister, ajaloolane ja kirjanik Arvydas Anušauskas rõhutas, et Venemaa kasutab ära Euroopa riikide demokraatliku süsteemiga tagatud sõna- ja usuvabadust, kuritarvitab olukorda ja püüab sekkuda peamistesse arutluse all olevatesse teemadesse: roheline liikumine, ökoloogia, maailma püsimajäämine.

„Putinile alluva Venemaa diplomaatia eripära on see, et nad kasutavad ära demokraatlikes riikides pakutavaid väljavaateid, nii usuvabaduse kui ka kõigi muude vabaduste võimalusi. Nad kasutavad ära olukorda, mis on neile soodne paralleelse ja horisontaalse, kohati salajase tegevuse arendamisel, kuid oma tegelikke eesmärke liigselt reklaamimata,“ märkis parlamendisaadik A. Anušauskas.

Slaavlaste ülemvõimu tõstatamine, Lääne halvustamine, Venemaa kui vaimsuse säilitanud riigi positsioneerimine ja ilmne antisemitism – see kõik on anastasialaste ideoloogias selgelt nähtav ja neid elemente kasutab Venemaa hübriidsõjas propagandarelvana.

Kompleksselt tegutsedes, vandenõuteooriaid levitades, samal ajal esitledes Venemaad ja selle vaimsust reaalse alternatiivina kuristikku langevale kiiresti manduvale Läänele, püütakse õõnestada usaldust riigiasutuste ja riigi enda vastu. Lõpuks propageeritakse ka riigi enda eitamist ja õhutatakse suveräänide liikumisele lähedast ideed, et inimene saab funktsioneerida ka ilma riigita. Sellega kõrvaldatakse kodanike kohustus kaitsta riiki, maksta makse ja täita seadusi.

Kõik need elemendid koos Venemaa üles upitamisega on eriti kasulikud Kremli režiimile, mis alustas sõda ja ei loobu oma ambitsioonikatest geopoliitilistest plaanidest.

Ilmselgeks tõendiks, et seda uusreligioosse liikumise ideoloogiat kasutavad Kremli propagandistid, on V. Megre leedukeelseid raamatuid välja andva kirjastuse Baltosios Gulbės tegevuse spetsiifika ja selle juhi suhted avalikult Venemaad toetavate tegelastega. See kirjastus on andnud välja propagandist Nikolai Starikovi diktaator Jossif Stalinit ülistavaid raamatuid, samuti ka mitmesugust esoteerilist kirjandust. Selle kirjastuse juht, Leedu kodanik Natalija Erkelenz, ei varja oma stalinistlikke vaateid, mida ta kajastab suhtlusvõrgustike profiilides.

Riik saab võimuhoobasid kasutada vaid erandjuhul

Leedu Delfi vestlusringis esinenud endine kaitseminister, parlamendiliige A. Anušauskas tõdes, et vaatamata destruktiivsete ideede levikule on riigil küllaltki piiratud mõjutusmeetmete arsenal, sest demokraatlikus riigis tuleb austada inimõigusi ja vabadusi.

Parlamendisaadik märkis, et näeks reaalset ohtu, kui selle ja teiste sarnaste liikumiste liikmete lapsed tõrjutaks riiklikust haridussüsteemist välja, neil kujuneks välja oma maailmavaade ning selliseid inimesi, kes eitavad riiki ja selle rolli või ühiskonna võimalust vajalikel juhtudel sekkuda, tekiks piisavalt palju.

„Ma arvan, et riik saab sekkuda, kui miski ulatub teatud äärmusesse. Näiteks kui on oht riigi julgeolekule, siis aktiveeritakse teatavad sidemed,“ ütles A. Anušauskas.

Samas märkis ta, et anastasialasi ei tohiks mõista samamoodi kui teiste sarnaste organisatsioonide liikmeid, kuna selle eri liikmete kaasatuse tase on olulisel määral teistsugune. Mõnede jaoks võivad lihtsalt olla vastuvõetavad ökoloogilised ideed, teistele – V. Megre raamatutes leiduvad muud mõtted, sealhulgas avatud antisemitism ja „vaimse Venemaa“ propageerimine – ideed slaavi rassi ülimuslikkusest.

Leedu Delfi andis juba varem avaldatud uurimismaterjalis teada, et anastasialaste hulgas on avalikult riigi vastu kõnelevaid Venemaad kummardavaid isikuid, kelle üle on riigivastase tegevuse eest kohut mõistetud ja mõistetakse ka praegu. Liikumise esindajate sõnul moodustavad need inimesed väga väikese osa grupist ega saa märkimisväärset toetust.

Jaga
Kommentaarid