„Elektrilevi haldab ja hooldab üle Eesti 61 000 km elektrivõrku ja üle 24 000 alajaama. Selleks, et tagada tarbijatele stabiilne elektriühendus ja varustuskindlus ning kiire rikete lahendamine, vajab meie vananev võrk iga-aastaselt tunduvalt suuremaid investeeringuid kui senine võrgutasu on võimaldanud,“ sõnas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Viimase kolme aasta jooksul on inflatsioon olnud ligi 37 %, mille tagajärjel on kasvatanud enamik võrguteenuse osutamiseks tehtavatest kuludest.

Lisaks on Elektrilevi alustanud keerulistes ilmastikuoludes tekkivate rikete ennetamiseks liinikoridoride laiendamistega. Liinikoridoride laiendamist on kavandatud teha ligi 4200 hektaril aastas ja selleks kulub lähiaastatel enam kui 10 mln € igal aastal.

„Meie soov on pakkuda klientidele kvaliteetset võrguteenust, see eeldab pidevat võrgu uuendamist ja hooldamist. Tänane tariif sisaldab remondi-hoolduskulusid 2021. a tasemel, aga vahepeal on olnud 37% inflatsioon. Seega on selge, et kulutase tariifis vajas korrigeerimist,“ lisas Härm.

Antud hinnamuudatuse käigus lisandub ka kõikidele pakettidele, kus veel ei olnud, võrguteenuse kuutasu. Kuutasu katab elektrivõrgu ülalpidamiseks ja uuendamiseks vajalikke kulutusi. Kuutasu on korterites valdavalt ühetaoline, eramutes ning väikeäridel sõltub kuutasu liitumispunkti kaitsme suurusest.