Enampakkumisel osalemiseks tasusid tagatisraha Deep Wind Offshore AS (Norra ettevõte) ja OÜ Utilitas Wind. Tagatisraha suuruseks oli 6030 €.

Enampakkumisele kvalifitseerunud ettevõtete hoonestusloa taotluste alusel jääb kavandatava meretuulepargi võimsus Saare 3 alal vahemikku 200-260 MW.

Enampakkumine toimub elektrooniliselt riigimaaoksjoni veebikeskkonnas. Saare 3 merealal toimub oksjon Eesti aja järgi ajavahemikul 02.07.2024 kell 12.00 (UTC+3) kuni 04.07.2024 kell 12.00 (UTC+3).

Saare 3 mereala asub Eesti mereala planeeringu kohasel tuuleenergeetika arendamiseks sobival alal Saaremaast ca 30 km läänes. Saare 3 ala suurus on 20,1 km² ning selle alghind on 301 500 €.

Enampakkumise võitjaks on kõrgeima pakkumise teinud ja selle summa tähtaegselt tasunud ettevõtja, kelle taotluse kohaselt algatatakse hoonestusloa menetlus ja keskkonnamõjude hindamine hiljemalt 90 päeva jooksul enampakkumise võitja väljakuulutamisest. Seejärel peab enampakkumise võitnud arendaja 18 kuu jooksul esitama TTJA-le keskkonnamõju hindamise programmi ning 24 kuu jooksul pärast keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise otsust keskkonnamõju hindamise aruande. Aruande nõuetele vastavaks tunnistamise järgselt on võimalik hoonestusluba väljastada, misjärel peale projekteerimistööde teostamist saab taotleja ehitusluba taotlema asuda.