Kuidas võrrelda lühirendi hindu ja millele tähelepanu pöörata?

Erinevatel teenuspakkujatel on hinnastamine erineva süsteemiga – näiteks osade puhul sõltub lõplik hind läbitud kilomeetritest ja minutitest, kuid teiste puhul saab valida ka päevapakette. Pikemate sõitude puhul tasub eelistada päevapaketti või päevapõhise hinnastusega lühirenti, sest nende puhul kujuneb üldiselt lõpphind soodsamaks. Tähelepanu tasub pöörata ka sellele, et kes tasub kasutatud kütuse eest – mõnel juhul tuleb sõitu lõpetades ka kütusepaak täis panna.

Mida teha, kui autoga juhtub õnnetus?

Esimese asjana hinda kriitiliselt õnnetuse raskusastet. Kui keegi on õnnetuses viga saanud, siis pöördu politsei või kiirabi poole, kuid muudel juhtudel tuleks pöörduda esmalt oma rendileandja poole, kes annab edasised suunised ja juhendab kuidas toimida. Kindlasti ei tohiks autot õnnetuspaigale ilma järelvalveta jätta.

Tavaliselt on rendilepingus märgitud ka omavastutuse summa, mida rakendatakse sõidukiga toimunud kahjujuhtumite korral. Osad teenusepakkujad pakuvad lisateenusena ka 0 eurot omavastutust, kus õnnetustjuhtumi või kahju korral rentnikule omavastutuse määr ei kohaldu ja rentnik seda tasuma ei pea. Erinevatel teenusepakkujatel on tingimused erinevad, seega tasub nendega alati juba varakult tutvuda, kuid siiski ka rendiautoga tuleb sõita ettevaatlikult ning sõidukiga käituda heaperemehelikult.

Kas autosse võib lemmiklooma kaasa võtta?

Mobire autodesse võib lemmiklooma kaasa võtta vaid juhul, kui loom viibib sõidu ajal selleks ettenähtud transpordipuuris, mis on nõuetekohaselt paigaldatud. Puuri olemasolu peab tagama auto kasutaja ise. Kuigi lemmikloomad meeldivad paljudele, siis on oht, et nad võivad sisustust kahjustada ning transpordipuuri olemasolu on oluline ka loomade turvalisuse tagamiseks.

Samas on ka selliseid teenusepakkujaid, kes oma autodesse üldse lemmikloomi ei lubagi ning teised on loonud oma sõidukitele spetsiaalse lemmikloomade kategooria. Näiteks Bolt Drivel on äpis olemas eraldi valik autosid, milles võib ka lemmikloomi sõidutada.

Kas võin autoga riigipiiri ületada?

Võib, kui selleks on olemas eelnev kooskõlastus rendileandjaga või näiteks Mobire Go puhul äpi kaudu lisateenusena juurde ostetud piiriületus. Sama nõuavad ka teised teenuspakkujad – näiteks Citybeel lisandub auto teise riiki jätmisel arvele 79 eurot, Bolt lubab piiri ületada vaid juhul, kui auto viiakse päritoluriiki tagasi.

Oluline on märkida, et rendiautodega on lubatud liikuda üksnes Euroopa Liidu piires. Kui auto viiakse riigist välja ilma rendileandja kirjaliku nõusolekuta, on rendileandjal õigus nõuda kasutajalt leppetrahvi iga nõusolekuta väljaspool kokkulepitud piirkonda viibitava ööpäeva kohta.

Samuti tuleks jälgida, et tihti on rendiautodel läbisõidupiirangud, mida ületades võivad rakenduda lisatasud.

Kas autos suitsetada võib?

Ei, lühirendiautos ei või suitsetada ei juht ega ka tema kaassõitjad. See reegel hõlmab ka elektroonilisi sigarette ning vesipiipe. Ilmselt ei taha keegi istuda suitsuhaisust kahjustatud autosse ning seetõttu on oluline mõelda ka järgmiste sõitjate mugavusele.

Kui mina rendin auto enda nimele, siis kas sõbrad võivad ka sellega sõita?

Ei, autoga võib sõita vaid auto rentija, kes on ennast äpis verifitseerinud ja rentinud auto oma nimele. See isik on ka rendiauto eest vastutav. Lühirendi rakenduse kasutamine läbi variisikute või varikontode kaudu ning oma konto kasutamise võimaldamine kolmandatele isikutele on keelatud. Küll aga pakuvad mõned lühirendi ettevõtted lisajuhi lisamise võimalust täiendava teenusena.

Mida teha, kui saan autoga trahvi?

Kõik sõidukiga seonduvad rahalised karistused tuleb kanda auto rentijal. Kui auto jääb näiteks kiiruskaamerasse, siis edastab rendileandja trahvi sellele kasutajale, kes trahvi saamise hetkel autoga sõitis.

Lisaks tuletab Klemmer meelde, et auto rentijatele kehtivad ka kõik muud tavalised liiklusreeglid, nagu joobes juhtimise keeld, parkimisnõuete järgimine, kiiruspiirangud ja kõik muu sarnane.