Statistikaameti juhtivanalüütik Helle Bunder sõnas, et tööstustoodangu mahtude vähenemine oli mais selle aasta madalaim. „Töötleva tööstuse mahtude osas saab öelda sama, sest pooltel töötleva tööstuse tegevusaladel mahud mais juba pisut kasvasid,“ lisas Bunder.

Olulisematest tööstusharudest kahanes mais puidutöötlemine (7%), elektriseadmete (6,8%) ning arvutite ja elektroonikaseadmete (5,7%) tootmine. Suurema osatähtsusega tööstusharudest kasvas toiduainete (6,7%), metalltoodete (1,7%) ning kummi- ja plasttoodete (7,6%) tootmine.

Kogu töötleva tööstuse toodangust müüdi mais 68,1% välisturule.

Võrreldes 2023. aasta maiga kahanes töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük selle aasta mais 3,4% (kalendaarselt korrigeeritud andmetel). Toodangu müük siseturule vähenes 12,3%, kuid müük ekspordiks kasvas 1,8%.Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti mais võrreldes aprilliga tööstuses 3,9% ja töötlevas tööstuses 3,2% rohkem toodangut.

Graafik

Energeetika valdkonnas kasvas mais elektri tootmine koguseliselt (MWh) 14,6% ning soojuse tootmine 1%.

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.