Enampakkumine algas Eesti aja järgi 02.07.2024 kell 12.00 ning lõppes 04.07.2024 kell 12.00.

Saare 3 mereala suurus on 20,1 km² ning selle alghind oli 301 500 eurot. Enampakkumisel kvalifitseerusid osalema Deep Wind Offshore AS ja OÜ Utilitas Wind, kes tasusid küll tagatisraha 6030 eurot, kuid kumbki Saare 3 enampakkumisel pakkumist ei teinud.

TTJA jättis 04.07.2024 käskkirjaga Saare 3 enampakkumise tulemused kinnitamata ja teeb otsuse kõikide Saare 3 alale esitatud hoonestusloa taotluste osas hoonestusloa menetluste algatamata jätmise kohta.