Võlakirju on kavas pakkuda nii jae- kui ka institutsionaalsetele investoritele. Emissiooni mahuks on kavandatud kokku 15 miljonit eurot ja võlakirjad on kavas viia kauplemisele Nasdaq Riia võlakirjade nimekirja. Ettevõte soovib emissioonist saadavat raha kasutada olemasolevate võlakirjade ja kohustuste refinantseerimiseks. Võlakirjade pakkumise täpsemad tingimused, sealhulgas tootluse ja märkimisperioodi, avalikustab DelfinGroup pärast seda, kui Läti Pank on üle vaadanud ja kinnitanud avaliku pakkumise prospekti.

DelfinGroupi juhatuse esimees Didzis Ādmīdiņš ütles, et tegu on uue verstapostiga ettevõtte arengus, sest kuigi DelfinGroup on emiteerinud võlakirju juba alates 2013. aastast, on seekord tegu esimese avaliku võlakirjaemissiooniga. „DelfinGroupil on täna üle 9000 aktsionäri ja 500 võlakirjaomaniku, kes on aastate jooksul näidanud üles usaldust meie ettevõtte vastu. Kui meie senised võlakirjade emissioonid on olnud kinnised, siis seekord plaanime esimest avalikku emissiooni, mis võimaldab meie võlakirju soetada kõigil huvilistel ja liituda DelfinGroupi investorite kogukonnaga. DelfinGroupi tulemused kinnitavad, et ettevõte on teel, et jätkata kõrgete tootluste pakkumist meie investoritele,“ märkis Ādmīdiņš.

DelfinGroup on olnud kasumlik alates 2010. aastast. 2023. aastal suurenes ettevõtte käive võrreldes 2022. aastaga 41% ja ulatus 50,4 miljoni euroni, samas kui tulumaksueelne kasum oli 8,3 miljonit eurot.