Eesti Energia juhatuse liikme ja Enefit Poweri juhatuse esimehe leidmiseks korraldatakse avalik konkurss.

Eesti Energia juhatuse ja Enefit Poweri nõukogu esimehe Andrus Durejko sõnul on Vainola andnud olulise panuse ettevõtte arengusse, seal hulgas juhtinud Enefit Poweri läbi energiakriisi. Uue juhi peamine väljakutse saab olema Enefit Poweri muutmine kasumlikuks ja jätkusuutlikuks.

„Eesti Energia alustala on kliendile väärtust loov infrastruktuur, mille hulka kuuluvad ka Eestile varustuskindlust pakkuvad Enefit Poweri juhitavad elektrijaamad ja vedelkütuste tootmine, millest oleme arendamas ringmajandusel põhinevat keemiatööstust. Enefit Power vajab kiiresti muutuvas maailmas uut pikaajalist tulevikuplaani, et tagada ettevõtte konkurentsivõime, kasumlikkus ja jätkusuutlikkus ning selleks näen vajadust tuua värsket vaadet. Ma tänan nõukogu ja ettevõtte nimel Andrest tehtud töö ja panustatud aja ning energia eest,“ ütles Durejko.

„Kümme aastat Eesti Energia grupis, sellest viimased neli Enefit Poweri juhina on minu jaoks olnud võrdväärne Eesti riigi teenimisega. See on andnud suurepärase elukogemuse ja võimaluse tegeleda Eesti jaoks oluliste väljakutsete lahendamisega. Olen suurema osa oma elust tegelenud eraettevõtlusega ja tunnen, et on aeg sellesse valdkonda naasta. Uus juht saab tuua Enefit Powerisse uue hingamise ettevõtte edasi viimiseks ja veelgi suurema panuse andmiseks Eesti Energia roheteekonda,“ lausus Vainola.

Eesti Energia tegevjuhtimise eest vastutab juhatus, kuhu kuulub kuus liiget, kelle valib ettevõtte nõukogu. Juhatuse esimees on Andrus Durejko ning juhatuse liikmeteks Kelli Toss-Kaasik, Marlen Tamm, Kristjan Kuhi ja Raido Ivalo. Kuues juhatuse liige ja Enefit Poweri juhatuse esimees selgub avaliku konkursi käigus. Enefit Poweri juhatusse kuuluvad Arles Taal, Erkki Kaisla, Meelis Goldberg ja Aleksandr Jefremov.

Eesti Energia on rahvusvaheline energiaettevõte, mille koduturgudeks on Baltimaad, Soome ja Poola. Kontsern tegeleb nii energiatootmise kui müügiga, keemiatööstuse arendamisega ning klientidele kasulike ja mugavate energialahenduste pakkumisega.