Statistikaameti värskete andmete järgi aeglustus Eestis hinnatõus juunis 2,5%-ni. Kui enamikus kaubagruppides ongi inflatsioon ohjesse saadud, siis sideteenuste sektor ujub vastuvoolu. Seal ulatus aastane kallinemine koguni 10,6%-ni, mis teeb sellest statistikaameti andmetel Eesti kõige kiirema hinnatõusuga valdkonna.

Pole ka ime: viimase aasta jooksul on meedias avaldatud hulk uudiseid, et üks või teine sideteenus läheb jälle kallimaks. Suurtel telekommunikatsioonifirmadel seejuures hinnatõusu põhjendamisega üldiselt probleeme ei teki. Esile on toodud näiteks kasvavaid andmemahte, küberohte, intressikulu, suuri investeeringuid, üldist inflatsiooni ja sisendkulu kasvu.