Koroonapandeemia kõrghetkel tabas Euroopa Liidu Intellektuaalomandi ametit (EUIPO) ja liikmesriikide ameteid koroonaga seotud kaubamärkide laine. Näiteks sooviti kaitset pidudele kaubamärgiga Corona Party ja alkohoolsetele jookidele tähisega CORONAVIRUS. Kuigi seadus keelab avaliku korra ja heade kommetega vastuolus olevate kaubamärkide registreerimise ning kohtupraktikast leiab suuniseid, valitses EL-i loomevaraametites suur ebakindlus, kuidas sääraste märkidega tegutseda.

2021. aastal asusidki EL-i liikmesriikide ametid koostöös EUIPO ja kasutajaühendustega sõnastama ühtseid põhimõtteid. Aprilli lõpus need ka jõustusid.

Kaitstav kaubamärk ei tohi haavata tavalist inimest

Lepiti kokku, et avaliku korra ja heade tavadega on vastuolus väljendid ja kujutised, mis riivavad alusväärtusi – inimväärikust, vabadust, võrdsust, demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid –, samuti ühiskonnas valitsevaid usulisi, kultuurilisi või sotsiaalseid moraalinorme. Sellised tähised puudutavad mõnd inimrühma alavääristavaid väljendeid ja kujutisi, rõvedusi ja muid solvanguid, kuritegevuse ja keelatud ainete heakskiitmist, tuntud isikute, traagiliste sündmuste või religioosse ja riigisümboolika labastamist jms.

Ühtne praktika näeb ette, et kaubamärgile ainuõiguse andmisest keeldutakse vaid juhul, kui see on selgelt solvav tavapärase tundlikkusega inimeste jaoks. Mõned inimesed solvuvad kergesti, teisi aga ei ole üldse võimalik šokeerida. Seetõttu hinnatakse tähist lähtudes nende kahe äärmuse vahele jäävate tavakodanike standarditest ja väärtustest.

Otsustati ka, et kui kaubamärk on pelgalt labane või maitsetu, ei ole see piisav väitmaks, et tähis on vastuolus avaliku korra või heade tavadega.

Kriminaalsed, rassistlikud ja ründavad tähised on alati solvavad

Reeglina keeldutakse registreerimast tähiseid, mille sõnum on nii räige ja šokeeriv, et seda ei leevenda ükski täiendav tegur. Näiteks tähis, millel on kujutatud vaenu õhutava paremäärmusliku rühmituse Ku Klux Klani liiget, kelle tõstetud parem käsi meenutab natsitervitust, edastab sõnumit, mis on jõuliselt seotud rassistliku ja kriminaalse tegevusega, ning on vastuolus mitme EL-i põhiväärtusega.

Kuvatõmmis ühisteatisest

Vastuolu on mõnikord võimalik neutraliseerida

Mõnel juhul võivad aga taotletavad kaubad ja teenused neutraliseerida sõnumi taunitavuse. Näiteks tähist AUSCHWITZ MEMORIES võidakse meelelahutuse puhul tajuda kui tragöödiat ja selle ohvrite labastamist, muuseumiteenuste puhul see aga solvavalt ei mõju.

Tähis HEROIN KILLS – KILL HEROIN on sõltuvusravi teenuste tähistamisel asjaomase üldsuse jaoks selgelt tajutav kui positiivne, uimastivastase võitluse sõnumit kandev märk, kuigi heroiini näol on tegu keelatud ainega.

Kuvatõmmis ühisteatisest

Olukorrast jagasid selgitusi tööstusomandi apellatsioonikomisjoni esimees Tanel Kalmet, kaubamärgiosakonna peaekspert Mari-Epp Tirkkonen ning kaubamärgiosakonna vanemekspert Ekke-Kristian Erilaid.