Kontrollprojekti käigus vaadati jalgrattakiivrite märgistust, eestikeelset kasutusjuhendit ja vastavusdeklaratsiooni. Kontroll hõlmas nii spordikaupadele spetsialiseerunud müügipunkte kui ka laia kaubavalikuga poode ja veebipoode, keskendudes eelkõige odavama ja keskmise hinnaklassi kiivritele.

„Läbi viidud kontrollide käigus selgus, et puudused ilmnesid peamiselt jalgrattakiivrite märgistuses. Projekti tulemustest ei saa järeldada, et toodete kvaliteet ja ohutus ei ole tagatud. Soovitame tarbijatel kiivri valiku puhul veenduda CE märgise olemasolus, mis kinnitab, et toodet on hinnatud vastavate standardite ja nõuete kohaselt ning et tootja võtab vastutuse selle toote eest,“ sõnas TTJA tooteohutuse talituse juhataja Jana Baljutis-Kütt.

Kontrolliti, kas:

  • kiivritel on korrektselt märgitud tootja andmed, tootmisaeg, suurus jms;

  • eestikeelne kasutusjuhend vastab tootja koostatud originaalile;

  • vastavusdeklaratsioon on tootega kaasas ja korrektne (kui esitatud veebilink, siis kas see toimib).

Kontrolli käigus ilmnes, et vaid ühes müügipunktis vastas kontrollitud kiiver nii märgistuse kui ka dokumentatsiooni nõuetele. Enamlevinud puudused olid järgmised:

  • 42% kontrollitud toodetest oli märgistus nõuetele mittevastav või puudus täielikult;

  • 69% kontrollitud toodetest oli eestikeelne kasutusjuhend puudulik või puudus täielikult;

  • 80% kontrollitud toodetest oli tootega kaasasolev vastavusdeklaratsioon puudulik või puudus täielikult.

Kiiver on isikukaitsevahend ja sellel peab kaasas olema tootja koostatud vastavusdeklaratsioon, mis on tootja kinnitus toote nõuetele vastavusest. Vastavusdeklaratsioonilt on näha muuhulgas ka see, kas ja kuidas toote nõuetele vastavust on katsetatud. Nõuetele vastav kiiver kannab CE vastavusmärgist.

Kiivrite kasutamisel on ohutuse tagamiseks väga oluline järgida tootja juhiseid, mis selgitavad, kuidas kiivrit korrektselt kasutada ja kui pikk on selle kasutusiga. Kiivri kasutusea arvestamiseks on väga oluline teada ka tootmisaega, kuna materjal vananeb ajaga ja ei pruugi pakkuda enam piisavat kaitset. TTJA kontrolliprojektis selgus, et kahel juhul oli kiivri kasutusiga juba möödas.

Projekti tulemusena kõrvaldati puudused 13 juhul, lisades või täiendades toote eestikeelset kasutusjuhendit ja vastavusdeklaratsiooni. 23 jalgrattakiivrit eemaldati müügilt, kuna tuvastatud puudusi ei olnud müüjal võimalik kõrvaldada.

TTJA kutsub jalgrattakiivrite müüjaid tutvuma isikukaitsevahenditega seotud teabega ameti kodulehel.