Miinushinnad tootjale ja kõrge börsihind tarbijale ei saa eksisteerida samal ajal. Enefiti päikeseenergia ja salvestuslahenduste teenusejuht Mikk Tootsi aitab selgitada, kuidas toimib päikesepaneelidega energiatootmine, võrku müümine ja salvestamine ning millist väärtust isetootmine omanikule pakub.

Hinnahüpe muutis tootjate tunnetust kasumlikkusest

Aastal 2022 olid erakordselt kõrged elektrihinnad. Sellest tingitult teenisid päikesepaneelide omanikud keskmiselt 200 eurot/MWh, kas omatoodangu võrku müümise või võrgust tarbimata jäänud energia arvelt. Aja möödudes on hind tulnud tagasi varasemale tasemele (74 eurot/MWh), mis omakorda on tekitanud tunde suurest hinna ja tasuvuse langusest.

Oluline on silmas pidada, et elektrihind on volatiilne ja investeering päikesepaneelidesse pikaajaline. Keskmise päikesepargi eluiga on üle 25 aasta, mis tähendab, et kogu selle aja vältel lukustab omanik olulise osa oma elektriarvetest ja säästab nii elektrikuludelt aastaringselt.

Päikesepaneelide paigaldamise peamine eesmärk ei ole raha teenimine, vaid raha säästmine

Kui elektrienergiat võrku müües saab teenida tulu, on tasuvusaja vaatest kõige kasumlikum siiski kogu ise toodetud energia kohapeal ära tarbida. Põhjuseks asjaolu, et võrgust elektrit tarbides tuleb lisaks elektrile alati juurde tasuda ka:

  • võrgutasu,

  • aktsiis,

  • taastuvenergia tasu,

  • käibemaks.

Ainuüksi nende kulude pealt kokku hoides on võimalik saavutada suur kasumlikkus. Erinevalt elektrihinnast, mis kõigub üles-alla, on muud elektri tarbimise tasud olemuslikult stabiilsed, ent ajas pigem kasvavad. Näiteks on võrgutasu suurenenud viimase viie aastaga keskmiselt 7% aastas.

Kasumlikkuse arvutamisel on vaja jälgida kaalutud keskmist elektrihinda

Võrgutasude kõrval mõjutab päikesepaneelide tasuvust siiski ka elektrihind. Hiljutistest uudistest võib lugeda, et päikesepaistelistel tundidel on elektrihind justkui alati nullilähedane või isegi miinuses. Isetootmise tasuvusest objektiivse ülevaate saamiseks tuleks aga vaadata elektri kaalutud keskmist hinda päikeseenergia tootlikkuse tundidel.

Salvestuslahenduste lisamine suurendab veelgi päikesepaneelide väärtust. Seetõttu on õiges mahus päikesepaneelide paigaldamine jätkuvalt mõistlik investeering, mis aitab vähendada elektriarveid ja suurendada energiakindlust.

Iga kodu ja tarbimisprofiil on erinev, seega on oluline lasta eksperdil hinnata, milline lahendus on konkreetsele kodule kõige tasuvam. Näiteks on võimalik spetsiaalse kalkulaatori abil välja arvutada oma katuse päikesepotentsiaal ning sealt edasi suhelda eksperdiga, kes aitab sobivaima lahenduse leida.

Investeeringu koormuse vähendamisel on abiks ka olemasolevad toetused. Üheks neist on näiteks Kredexi pakutav toetus, mida saab kasutada nii paneelide kui salvesti soetamiseks.