Jätkusuutlik ettevõtlus on töötajatele oluline mitmel põhjusel. Enam kui pooled ehk 56% vastanutest peab jätkusuutlikkust vajalikuks pikaajalise majandusliku stabiilsuse ja kasvu tagamiseks. 54% tõstab esile jätkusuutlikkuse tähtsust tervise ja heaolu parandamisel ning 53% vastanutest peab oluliseks keskkonna säilitamist tulevaste põlvkondade jaoks.

Uuring näitab selgelt töötajate ootust olla kaasatud jätkusuutlikkuse arendamise protsessidesse. Iga neljas töötaja (44%) on teinud ettepanekuid jätkusuutlikkuse parandamiseks juhtkonnale või kolleegidele, kuid kahjuks ei ole nende nõuandeid kuulda võetud 75% juhtudest.

Ka ettevõtted peavad jätkusuutlikkust üha olulisemaks, nii vastas 90% tööandjatest. Lausa 75% vastanutest usub, et jätkusuutlikkus aitab vähendada nende tegevuse negatiivset mõju keskkonnale, 61% leiab, et jätkusuutlikkus tagab konkurentsieelise ja hea maine ning 52% arvab, et jätkusuutlikud praktikad aitavad tagada ettevõtte pikaajalise edu.

„Jätkusuutlikkus ei ole enam pelgalt valikuvõimalus, vaid hädavajalik komponent edukaks ettevõtluseks ning töötajate värbamiseks ja hoidmiseks,“ rõhutab CV.ee turundusjuht Karla Oder. „Tänapäeva tööturul, kus konkurents talentide pärast on tihe ja töötajatel on lai valik häid pakkumisi, võib jätkusuutlikkus osutuda määravaks teguriks. See ei ole oluline ainult noorte, vaid kõikide töötajate jaoks. Tööandjad, kes panustavad jätkusuutlikkusse, peavad oma pühendumust demonstreerima läbivalt ja veenvalt, näidates, et nende väärtused ja tegevused käivad käsikäes.“

Siiski on jätkusuutlikke tegevuste väljatöötamisel ette tulnud ka väljakutseid, milleks peamiselt on liiga suur rahaline lisakulu (43%), ajalise ressursi puudumine (42%) ning vähesed teadmised ja oskused jätkusuutlikkuse valdkonnas (41%).