Teisipäeval ehk 8. juulil esitasid kinnisvarafondi tütarettevõtjad EfTEN Seljaku OÜ ja EfTEN Tähesaju tee OÜ üürnikule ehk aktsiaseltsile Hortes teated võla tasumise nõude, viivise nõude, üürileandja pandiõiguse teostamise ja üürilepingu ülesütlemise kohta, andes Hortesele lepingujärgselt täiendava 30 päevase tähtaja võlgnevuse likvideerimiseks. Laagris ja Lasnamäel asuvate Hortese keskuste võlgnevus EfTEN Real Estate Fundi ees on üle 250 000 euro.

Laagri alevikus asuva Hortese võlgnevus koos sissenõutavaks muutnud viivisega on üürileandja ees 93 690,80 eurot ning Tähesaju teel asuva Hortese võlgnevus on 158 898,91eurot, ütles EfTEN Real Estate Fund.

Hortese kahe kinnistu igakuine üüritulu moodustab 2,5% EfTEN Real Estate Fund AS’i konsolideeritud müügitulust. „Mõlema kaupluse osas oleme asunud läbirääkimistele uute potentsiaalsete üürnikega ning kaalume sobiva pakkumise korral ka kinnistute müümist. Uute üürilepingute sõlmimise või kinnistu võõrandamise või senise üürnikuga sobiva pikemaajalise kokkuleppe saavutamise osas teavitame viivitamatult vastava otsuse vastuvõtmisest,“ ütles EfTEN.

Täna ehk 9. juulil said üürileandjad EfTEN Seljaku OÜ ja EfTEN Tähesaju OÜ Harju Maakohtu kohtumääruse aktsiaseltsi Hortes saneerimise algatamise kohta. Nimetatud määruse kohaselt on kavandatud saneerimiskava vastu võtta hiljemalt 23.08.2024.

Juuni lõpus kirjutas Ärileht, et Hortesel on tekkinud pea 300 000 eurone maksuvõlg. Ühtlasi pole ettevõte esitanud 2022. ega 2023. aasta majandusaruannet.