Kogu maailmas võitlevad ettevõtted püsivate geopoliitiliste pingete ja tarneahela häirete vastu, kuid ülemaailmne ettevõtlusoptimism ja finantskindlus on tõusnud üle 12%. Lisaks on enamiku keskpankade sammud intressimäärade alandamise suunas toetanud ja kasvatanud seda optimismi, kusjuures ülemaailmne finantskindlus on tõusnud üle 23%. Paranenud makromajanduslike tingimuste tõttu on ettevõtted eriti optimistlikud müügi ja uute tellimuste osas, samas kui finants- ja investeerimisusaldus on tõusnud tänu ootustele soodsate tegutsemistingimuste ja madalamate laenukulude osas.

„Ettevõtete paranenud optimism näitab, et nad suudavad globaalsete häiretega toime tulla, kohanedes „uue normaalsusega“ ja kasutades uusi võimalusi,“ kommenteeris raportit Dun & Bradstreeti Balti piirkonna ärijuht Marek Vihuri.. „Ettevõtete suurenenud investeerimiskindlus viitab suuremale kapitalivajadusele ja anorgaanilise kasvu jaoks soodsamale ühinemis- ja ülevõtmiskeskkonnale. Järgmise kvartali poole vaadates peaksime olema ettevaatliku optimismiga, sest eelseisvate valimistega seotud poliitiline ebakindlus kogu maailmas püsib.“

Piirkondlikul tasandil näitas äritegevuse optimism USAs märkimisväärset taastumist, tõustes III kvartalis peaaegu 17%. Seda tugevdasid teenustele orienteeritud ettevõtted, eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektoris, kus optimism kasvas 51%. Saksamaal täheldati peaaegu 10%list tõusu, mis toetas üldist Euroopa majandussentimenti. Ka Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas toimus silmapaistev tõus, eelkõige Indoneesias (20%) ja Jaapanis (22%). Seevastu Ühendkuningriigis vähenes ettevõtlusoptimism peaaegu 4%.

Aruande Q3 2024 viie indeksi peamised järeldused:

  • Ülemaailmne ettevõtlusoptimismi indeks tõusis 12,3%, mis tuleneb müügi ja uute tellimuste oodatavast kasvust ning soodsatest sisendkuludest, mis on seotud ülemaailmse inflatsiooni vähenemisega. Optimismi suurenemine on kooskõlas rahvusvaheliste institutsioonide poolt 2024. aastaks esitatud globaalse SKP prognoosi viimaste ülespoole korrigeerimistega. Üldiselt on kõige optimistlikumad sektorid IKT, hulgi- ja jaemüük ning tekstiilitööstus.

  • Ülemaailmne tarneahela järjepidevuse indeks paranes marginaalselt (1,2%), mis tuleneb ettevõtete kohanemisest uue tarneahela keskkonnaga, mida jätkuvalt häirivad geopoliitilised pinged, pikemad laevateed ja kliimaga seotud häired. Suurettevõtete optimism halvenes märkimisväärselt, mis kajastab omavahel seotud globaalse tarneahela probleeme. Väiksemad ettevõtted on aga optimistlikumad, kuna nad loodavad vähendada tarnijate kontsentratsiooniriski.

  • Ettevõtete ülemaailmne finantsusalduse indeks paranes 12,3%, kuna ettevõtted on oma tegutsemistingimuste ja likviidsusriski suhtes optimistlikud. Väiksemad ettevõtted, mis varem võisid suhtuda likviidsusriski juhtimisse suhteliselt tagasihoidlikult, on nüüd optimistlikumad rahavoogude juhtimise suhtes, arvestades kasvavaid ootusi laenukulude vähenemise suhtes.

  • Ülemaailmne ettevõtlusinvesteeringute usaldusindeks tõusis 23,3%, mis tähendab, et kapitalikulutuste osas on optimism märkimisväärselt suurenenud, mida toetab paindlik rahapoliitika. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted olid üleilmselt enesekindlamad ühinemis- ja ülevõtmistegevuse keskkonna suhtes kui suuremad ettevõtted, tõenäoliselt seetõttu, et nad näevad end potentsiaalselt atraktiivsete ülevõtmise sihtmärkidena, eriti paljutõotavate alustavate ettevõtete puhul digitaal-, fintech- ja tehisintellekti valdkonnas.

  • Global Business ESG indeks tõusis 8,0%, kuna ettevõtted püüavad oma jätkusuutlikkuse algatusi uuesti ellu viia. Uuringus märkis rohkem kui iga teine vastaja, et ESG-ga seotud tegevuste rahastamine on suurenenud.

„Kõigi viie indeksi paranemine näitab, et ettevõtted on optimistlikud, et rahapoliitiline režiim on ülemaailmselt soodne,“ ütles Dun & Bradstreeti Balti piirkonna ärijuht Marek Vihuri. „Seda optimismi toetavad veelgi paremad makromajanduslikud tingimused, kuna ettevõtted on eriti optimistlikud müügi ja uute tellimuste osas. Lisaks näitab tarneahela järjepidevuse paranemine, et ettevõtted kohanevad pidevalt muutuva globaalse maastikuga.“

Ülemaailmse ettevõtlusoptimismi ülevaate taust (Global Business Optimism Insights Report)

Aruanne „Global Business Optimism Insights“ on 32 riiki hõlmava ulatusliku uuringu andmete süntees, mis hõlmab ligikaudu 10 000 ettevõtet ja 17 sektorit, ning Dun & Bradstreet’i andmebaasi, mis põhineb kogutud infol ja ettevõtte majandusalasel ekspertiisil.

Aruandes on ühendatud viis indeksit, mis kajastavad üldist ettevõtlusoptimismi ja ootusi tarneahela järjepidevuse, finants- ja investeerimistingimuste ning ESG-algatuste suhtes. Indeksi näit üle 100 näitab optimismi paranemist võrreldes baasaastaga (2023. aasta III kvartal kuni 2024. aasta II kvartal), samas kui indeksi näit alla 100 tähendab optimismi halvenemist. Aruande täieliku teksti inglise keeles leiab siit.