Pärast sünkroniseerimise protsessist ülevaate saamist tõdesid ministrid, et ettevalmistused Balti elektrisüsteemi sünkroniseerimiseks edenevad plaanipäraselt. Balti riikide põhivõrguettevõtjad teavitavad lähinädalatel BRELLi lepingu osapooli oma ühisest otsusest lepingut mitte pikendada ning Venemaa ühendatud elektrisüsteemist väljuda. See kõik juhtub 2025. aasta veebruaris.

„Oleme oma energiajulgeoleku eesmärkide saavutamisel ühtsed ning tervitame sünkroniseerimise projekti elluviimise plaanipärast edenemist,“ teatasid Balti riikide energeetika valdkonna ministrid ühiselt.

Kohtumise teises osas tutvustati riiklike energia- ja kliimakavade väljatöötamisel tehtud edusamme ning arutati võimalusi taastuvenergia edendamiseks Balti riikides. Kohtumisel toodi välja ka Balti riikide energiapoliitika eesmärgid 2040. aastaks, taristu vastupidavus ja võimalikud regulatiivsed muudatused Inčukalnsi maa-aluse gaasihoidla käitamiseks.

Balti riikide energeetika valdkonna ministrid kohtuvad regulaarselt, et arutada ühiseid väljakutseid, pidades eelkõige silmas energiajulgeolekut ja taastuvenergia kasvavat rolli.