Rahandusminister Mart Võrklaeva sõnul peab riik jälgima, et kogumispensioni regulatsioon oleks asjakohane ja kogumist motiveeriv, et inimesed kasvataks raha kuni pensionini jäämiseni sammastes. Kui praktika toob välja kohad, mida võiks pensionikoguja jaoks lihtsustada või paindlikumaks muuta, siis tuleb võimalusel seda ka teha. „Sedapuhku pole tegu suurte muudatustega, pensionisüsteem peabki olema etteaimatav ja stabiilne,“ lisas ta.

Lisaks muutub paindlikumaks pensioni investeerimiskonto sulgemine ning raha liigutamine kolmanda samba kindlustuslepingute ja pensionifondide vahel.

„Teine ja kolmas sammas on ühed populaarseimad investeerimistooted Eestis ja soovime seda ka nii hoida. Täiendav kogumine on oluline, et tagada pensionipõlveks piisav sissetulek. Pärimise reeglite lihtsustamine on hea võimalus jätta päritu oma teise sambasse tootlust koguma ja nii oma pensioniraha veelgi võimendada,“ rääkis rahandusminister.

Kuigi rohkem eelistatakse pärimisel sambast raha välja võtta, on vaikselt hakanud kasvama ka päritud vara ülevõtmine pärija teise sambasse. Praegu tuleb selleks võtta päritud vara oma pensionikontole ja seejärel teha eraldi avaldus selle suunamiseks oma pensionifondi.

Kui pärija soovib päritud vara viia oma pensionifondi, pole edaspidi selleks enam eraldi avaldust vaja esitada. Soovides valida mõne muu pensionifondi osakuid, siis see eeldab jätkuvalt eraldiseisvat pensionifondi osakute vahetustehingut.

Kui pärija makse laekub pensioni investeerimiskontole, saab pärija valida, et päritud pensionifondi osakud kohe tagasi võetaks ja vastav summa tema pensioni investeerimiskontole laekuks. Säilib ka võimalus võtta päritud pensionifondi osakud pärija pensionikontole või vastav summa välja võtta.

Edaspidi saavad teise samba garantiiperioodiga pensionilepingute soodustatud isikud samuti soovi korral pärast kindlustusvõtja surma neile lepingust tehtava väljamakse asemel selle summa oma teise sambasse võtta.

Paindlikumaks muutuvad pensioni investeerimiskonto sulgemise tingimused. Konto sulgemiseks on tarvis seal olev finantsvara võõrandada. Kui osa väärtpabereid on muutunud võõrandamiskõlbmatuks, võimaldavad muudatused sellised väärtpaberid tavalisele väärtpaberikontole ümber registreerida, et saaks konto sulgeda.

Kolmandas sambas võimaldatakse osalist vahetamist ka täiendava kogumispensioni kindlustuslepingute puhul. Kui praegu tuleb vahetamiseks kindlustusleping üles öelda, siis edaspidi võib lepingut ka muuta ja vaid osa kogutud rahast teise kindlustuslepingusse või vabatahtlikku pensionifondi kanda. Seni on osaline vahetamine olnud võimalik vaid pensionifondis raha kogudes.

Lisaks on kavas mõned muudatused, mis on tingitud Euroopa Liidu õigusaktide rakendamisest. Kuigi kohustuslike pensionifondide kohta avaldatakse ka praegu juba jätkusuutlikkust käsitlevat teavet seoses fondi vara investeerimise ja riskide juhtimisega, ühtlustatakse seadusemuudatustega sellise teabe avaldamise nõuded. Edaspidi tuleb ka kohustuslike pensionifondide puhul juhinduda vastavast Euroopa Liidu otsekohalduvast määrusest.

Seadusemuudatused jõustuvad üldises korras, erandiks on teise samba pärimist puudutavad sätted, mis jõustuvad 2025. aastast.