Samas kui arvestada euromäärusest lähtuvalt väikeettevõtte suuruseks kuni 50 töötajat, annab sääraste ettevõtete käive 2004. aasta statistika põhjal kokku veidi üle poole Eestis kõigil tegevusaladel tegutsevate firmade netokäibest. Pool töökohtadest on samuti väikeettevõtetes.

Viimaste aastate võrdluses on näha olulist kasvu just mikroettevõtete arvu osas — aastal 2000 oli neid 8500 võrra vähem kui 2004. aasta lõpus. Selle aja jooksul kahekordistus ka nende kogukäive, tõustes 102 miljardi kroonini. Valdkondade võrdluses on üldise kasvu taustal väikeettevõtetele raskeimaks osutunud tegevus jaekaubanduses, kus viimase viie aastaga kahanes tegutsejate arv pea tuhande võrra, olles aasta eest 4119.

Enam kui 250 töötajaga ettevõtete ehk suurettevõtete arv püsib Eestis 150-160 juures. Suurettevõtted annavad viiendiku firmade kogukäibest ning rakendavad 23% töötajaskonnast.

Konjunktuuriinstituudi juhtivteadur Leev Kuum lausus, et toetab väidet, et suur osa Eesti majandusest põhinebväike- ja keskmistel ettevõtetel. Kuid mõtte selles tähenduses tuleb tema sõnul rõhutada ka arvukust — tegemist pole mitte kolmandiku või poolega siinsetest ettevõtetest, vaid tunduvalt enamaga.