Viimsi vald muutis eelmise aasta jaanipäeva paiku kaheksa päevaga kurikuulsa nn Antenniväljaku detailplaneeringut, mille tõttu saab Viimsi poolsaare keskel asuvale krundile ehitada 80 elamuühiku asemel 320 elamuühikut. Vahe on rahas sadades miljonites kroonides. Planeeringu järgi tulevad sinna ridaelamud.

“Ma ei pea vajalikuks kommenteerida oma äriasju ajakirjanduse vahendusel,” vastas krundi üks omanikke Sulev Seppik küsimusele, kuidas tal õnnestus algatada detailplaneering erakordselt lühikese ajaga.

Äripank kuulub krundi omanike sekka

Krunt, mis toob Viimsi tosina tuhande elanikuga valda tuhat elanikku juurde, kuulub Tallinna Äripangale (51%) ning 49% jaguneb pooleks Siim ja Sulev Seppiku ning Kristian Kesneri firmade vahel. Seppikuid ühendab Äripangaga nende onu Madis Kiisa, kes kuulub panga nõukogusse.

Sulev Seppiku saavutus on seda tähelepanuväärsem, et krundi eelmised omanikud Urmo Altosaar, Jaanus Laugus ja Robert Borodin said vallavalitsuselt veel mullu märtsis uue detailplaneeringu algatamisele eitava vastuse. Siis öeldi, et valda pole uusi elamurajoone vaja. Samas on ka krundi eelmised omanikud tehinguga seotud, kuna müük Äripanga, Seppikute ja Kesneri firmale Morgan Trade toimus alles 2006. aasta novembris. Suvel kanti vaid sisse eelnõue krundi üleandmiseks OÜ-le Morgan Trade, mis võimaldas Sulev Seppikul esitada avalduse Viimsi vallavalitsusele.

Krundi ostusumma jääb saladuseks

“Teie küsimused on igati põhjendatud, kuid kahjuks ei saa ma neile vastata,” jäi Seppikule krundi müünud OÜ Prisoner juhatuse liige Robert Borodini napisõnaliseks.

Seega jääb õhku rippuma küsimus, kui suure summa eest Sulev Seppik krundi ostis. Igatahes on tänase päeva seisuga krundile seatud hüpoteeke 168,6 miljoni krooni eest. “Ei julgeks kinnistu väärtust ja hüpoteekide suurust omavahel küll kuidagi siduda. Ostuhinda ei saa/taha kommenteerida,” vastas Sulev Seppik hiljem e-posti teel.

Vallajuhtide kehv mälu: ei mäleta, kuidas planeering nii kiiresti kinnitati

Viimsi vallavalitsus ja volikogu täitsid ennastohverdavalt Sulev Seppiku palve ning reageerisid 19. juunil tulnud avaldusele ülikiiresti. Juba järgmisel päeval otsustas vallavolikogu esitada vastava otsuseeelnõu volikogu erakorralise istungi päevakorda.

“Ma ei oska öelda, millest tuli selline operatiivsus. Läbirääkimised olid siiski pikemad. Arvatavasti leiti konsensus ning seejärel anti dokumendid sisse,” kommenteeris Viimsi vallavanem Urmas Arumäe, kes tunnistas, et märtsis vallavalitsus uue detailplaneeringu algatamist heaks ei kiitnud.

Vahepeal toimus ka omanikevahetus, sõnas Arumäe. Ning mingil ajal volikogu komisjonides leiti, et detailplaneering tuleks ikkagi algatada. Tuli välja, et sealne pinnas on liiga raske ning trasside rajamiseks on vahemaad liiga pikad, et sinna hajaasutusega elamuid rajada, rääkis Arumäe. Viimsi vallavolikogu töökorra järgi peavad kokkukutsutud istungi materjalid olema volikogu liikmetele esitatud neli päeva enne istungi tähtaega. Nii need esitatigi juba valmiskujul 23. juuniks ehk jaanilaupäevaks. See omakorda tähendab, et algatamise otsuses äramärgitud vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning vallavolikogu keskkonnakomisjoni koosolekud toimusid ja ettepanekuid arutati vähem kui nelja päeva jooksul.

Otsuse eelnõu suruti erakorralisel istungil läbi valitsevasse võimukoalitsiooni kuuluvate volikogu liikmete häältega, väidetavalt olid initsiaatorid volikogu esimees Aarne Jõgimaa ja volikogu revisjonikomisjoni esimees Gunnar Kobin. Esimene räägib nüüd, et ei teagi, kes Morgan Trade on. “Ma ei oska öelda, kuidas detailplaneeringut nii kiiresti menetleti,” sõnab Jõgimaa.

Kui ütlen, et Morgan Trade’i taga on Sulev Seppik ja Äripank, meenub Jõgimaale, et ta tõesti on ajakirjandusest lugenud, et Sulev Seppik on seotud Antenniväljaku krundiga.

kes on kes

Urmas Arumäe • Viimsi vallavanem, Isamaa ja Res Publica liit

Aarne Jõgimaa

• volikogu esimees, valimisliit Viimsi Ettevõtjate Liit

Gunnar Kobin

• revisjonikomisjoni esimees, Isamaa ja Res Publica Liit

Ants Savest

• volikogu liige, üks krundi endistest omanikest, Reformierakond

Kuidas ühe krundiga on Viimsi elanikke korduvalt riisutud:

2004 kevad

• Viimsi vallavolikogu otsustas, et ringrada nn Antenniväljaku krundile ei tule.
• AS Same Sport (üks osanikke reformierakondlane Ants Savest) vahetab Viimsi vallale kuuluva OÜga Viimsi Haldus Antenniväljaku krundi (36 ha) endise Kirovi kolhoosi staadioni vastu (2,8 ha). Ober-Haus teeb hindamisakti ja leiab, et kumbki maa on väärt 9,4 mln krooni. Kolm päeva pärast lepingu allkirjastamist taotleb Same Sport maa-alal kehtiva detailplaneeringu tühistamist. Kahe nädala pärast see tühistatakse ning automaatselt hakkab kehtima sotsiaalmaa asemel endine planeering, mis lubab sinna hajaasutusega eramaju.

2005 sügis

• AS Same Sport lõi krundi haldamiseks tütarettevõtte OÜ Prisoner, mis müüdi 63 mln krooniga. Uuteks omanikeks saavad Urmo Altosaar (60%), Jaanus Laugus (20%) ja Robert Borodin (20%).

2006 kevad

• OÜ Prisoner üritab krundi ehitusmahtu kasvatada ja paremat detailplaneeringut saada. Märtsis otsustab vallavalitsus, et detailplaneeringu esitamise tähtaega ei pikendada ja seega uut detailplaneeringut ei alustata.

2006 suvi

• Johtuvalt Sulev Seppiku avaldusest Viimsi vallavalitsusele saab Antenniväljaku krunt uue detailplaneeringu, mille järgi hajaasutusega väikeelamumaast saab väikeelamumaa. See tähendab, et esialgselt hajaasutuseks mõeldud maa-alale võib ehitada 80-90 elamuühiku asemel 320 elamuühikut.

2006 sügis

• Krunt müüdakse edasi osaühingule Morgan Trade, mille juhatuse liikmed olid tol ajal Sulev Seppik ja Ilmar Tolmats. Praegu kuulub Morgan Trade Tallinna Äripangale (51%) ning 49% ulatuses pooleks Siim ja Sulev Seppiku ja Kristian Kesneri firmadele. Kokku on krundi kasuks seatud hüpoteeke 168,8 mln krooni eest.