Eesti Televisiooni (ETV) juhatuse esimees Aare Urm ütles ETAle, et kuna valitsus ei garanteeri telejaama 45 miljoni krooni suurust laenu, on ETV sunnitud alates jaanipäevast saadete edastamise lõpetama. “Samas ei saa me rääkida ka Eurovisiooni lauluvõistluse korraldamisest,” lisas Urm.

Kuigi valitsuse nõupidamisel otsustati, et toetatakse 37 miljoni krooni suuruse laenu garanteerimist, seati sellel teatud lisatingimused, mis olukorda ei lahenda, vaid lükkavad edasi tulevikku.

Rahandusministeerium seadis Eesti Televisiooni (ETV) 37 miljoni krooni suurusele laenule riigigarantii andmise tingimuseks ETV ja Eesti Raadio ühinemise.

Teine tingimus on, et tuleb nõustuda sõlmima riigiga riigieelarvest eraldiste kasutamise leping.

“Kuna neid tingimusi nädalaga otsustada ei jõua, tähendab see seda, et ETV ei saa korraldada Eurovisiooni lauluvõistlust ja teist korraldajat Eestis pole,” nentis Urm.

“Sisuliselt tähendab valitsuse otsus peidetud sõnumit, et ETV peaks juhtme seinast välja tõmbama,” vahendab EPL Online ETV juhatuse liikme Ilmar Raagi sõnu BNS-ile.

Postimees Online’is lükkas Raag aga lükkas ümber väite, et ETV kavatseb loobuda Eurovisiooni korraldamisest, kui valitsus ei garanteeri ETV 45 miljoni krooni suurust laenu.

Raag väitis, et uudisteagentuur ETA on intervjuus Aare Urmiga lause kontekstist välja rebinud.

“ETV näitab siiski oma programmi viimase võimaluseni ja soovib korraldada Eurovisiooni. Kui valitsus seda ei soovi, siis ei ole midagi teha,” rääkis Raag BNS-ile.

Raag selgitas, et keegi teine peale ETV ei saa Eestis Eurovisiooni korraldada, sest tegemist on avalik-õigusliku televisiooni privileegiga. “Selge on see, et selliste rahvusvaheliste mõõtmetega projekti saab korraldada ainult elujõuline ettevõte,” tähendas ta.

Rahandusminister Siim Kallas ütles ETAle, et ETV saab tuleva aasta riigieelarvest raha juurde. Samas aga kinnitas, et 37 miljonit krooni garanteeritakse vaid juhul kui ER ja ETV liidetakse.

Siim Kallase sõnul loodab valitsus, et ETV ja Eesti Raadio liiguvad ühisorganisatsiooni loomise suunas edasi. “See annaks võimaluse märgatavalt suuremaks finantsiliseks paindlikkuseks,” ütles Kallas ajakirjanikele. “Loodame, et selles suunas edasiliikumine toimub.”

Urmi sõnul aga ei tähenda Kallase sõnad midagi, neil pole katet ega garantiid.

Valitsus nõustus teisipäeval ringhäälingunõukogu esitatud taotlusega algatada Riigikogu otsuse eelnõu ETV poolt võetavale laenule riigigarantii andmiseks 37 miljoni krooni suuruses summas.

“Valitsuse otsus on demagoogiline. See ei lahenda olukorda, vaid lükkab probleemi edasi, kuna ETV ja ER liitumisest rääkisime juba möödunud aastal, mis pole tänaseni teostunud ning riigi eelarvest eraldiste kasutamise lepingul puudub igasugune vorm,” nentis Urm.

Valitsuse nõupidamisel otsustati, et 37 miljoni krooni suuruse laenu tähtaeg on 10 aastat ning ETV-le antakse laenu tagasimakse puhkust üks aasta arvates laenu kättesaamisest.

Urmi sõnul on valitsuse otsused täiesti ebapädevad, sest laenu tagasimakse puhkuse pikkus sõltub läbirääkimistel pankadega, mitte aga valitsus ei dikteeri välispangale ette, kui pikka maksepuhkust võib ETVle anda.