“Eesti 650 000 töötavast inimesest on II samba ehk kogumispensioniga liitunud 541 000, mis on väga hea saavutus. Vabatahtliku ehk III pensionisambaga liitunuid on vaid 122 000, kuigi vaid kolme sambaga saab ennast pensionieaks paremini kindlustada,” ütles SEB Ühispanga Elukindlustuse juhatuse esimees Indrek Holst tänasel pressikonverentsil.

SEB arvutused näitavad, et 30-aastane mees, kes läheb aastal 2040 pensionile hakkab praeguse 15 000-kroonise kuupalga juures saama pensioni, mis ulatub 36 protsendini tema viimasest palgast ning 53 protsendini Eesti keskmisest palgast. Mida suurem on palk, seda väiksemaks muutuvad need käärid. 40 000 kroonise kuupalgaga meesterahvas hakkab saama pensioni 126 protsenti keskmisest palgast.

“Statistika näitab, et kolmanda sambaga liitunutest on kõrghariduse ja eeldatavasti kõrgema sissetulekuga inimeste osa 26 protsenti. Kuigi eriti tõsiselt peaks kolmandale sambale mõtlema väiksema sissetulekuga inimesed, kel pole suuri hoiuseid, kinnisvara või väärtpabereid,” lausus Holst. Holsti arvates peab riik leidma uusi mooduseid pensionisäästmise toetamiseks. “Enamikes Euroopa riikides toimib tööandja pension. Ka Eestis võiks motiveerida ettevõtteid finantseerima töötajate pensioniplaane III pensionisamba raames ettevõttest sõltumatusse pensionifondi või -kindlustusse. Sel juhul jäävad ka tööandja pankroti puhul pensioniks makstud summad puutumata,” leidis Holst. Tema sõnul takistab tööandja pensioni levikut Eestis asjaolu, et isegi kui firma soovib kasutada töötajate motiveerimiseks tööandja pensionit, peab ta tasuma selle pealt erisoodustusmaksu. “Usun, et riigi ja erasektori koostöös on lähiaastatel vaja leida lahendus, mis lubab tööandja pensioni käivitada ning vähendada elanikkonna vananemisest tulenevaid negatiivseid mõjusid riigi rahandusele ja maksukoormusele,” lisas Holst.

Pensioni II sambasse on Eestis tänaseks kogunenud 9,6 ning III sambasse 2,9 miljardit krooni.