Ettepaneku poolt hääletas neli ja vastu kaks nõukogu liiget, teatas Delfile töötukassa pressiesindaja.

„Võrreldes eelmise aastaga on majandusprognoosid tunduvalt tagasihoidlikumad, seetõttu ei ole maksemäära langetamine praegusel hetkel kohane,“ ütles töötukassa nõukogu esimees sotsiaalminister Maret Maripuu.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel tegi töötukassa poolt tehtud prognoosidele tuginedes ettepaneku algatada arutelu seaduse järgse maksemäära miinimumi vähendamiseks. See annaks tema sõnul nõukogule ja valitsusele rohkem võimalusi maksemäära muutmisel. Praegu on seaduse kohaselt miinimaalne maksemäär töötajale 0,5 ja tööandjale 0,25 protsenti palgast.

Valitsus kinnitab järgmise aasta töötuskindlustuse maksemäärad hiljemalt 1. detsembril.