Küll aga on Porgist kirjutatud kui Vene luureorganite töötajast. Ka on ennast teadlaseks nimetav Pork mitme uhke nimega fondi ning ühingu liige, kuid paraku ei tea neid ühinguid mitte keegi.

Augusti lõpus korraldas Pork ajakirjanikele Tallinnas hotellis Radisson SAS ürituse, kus näidati filmi “Balti apokalüpsis” ning räägiti liitlasvägede poolt Läänemerre uputatud Saksa keemiamürskude ohtlikkusest. Eesti nimega moskvalane Arnold Pork, kelle isa oli kauaaegne ENSV KGB juht August Pork, soovis gaasitorust ning selle ehituse ohutusest rääkida ka peaminister Andrus Ansipiga, kuid seda ei toimunud.

Lippmaa ega Gräzin pole Porgist midagi kuulnud

Äriregistri andmetel on Pork SA Balti Mere Ökoloogilise Ohutuse Fondi asutaja ning juhatuse esimees. Lisaks leiab mehe Berliinis asuva International Institute of Ecological Safety for Baltic and Northern Seasi ekspertide seast.

“Läänemere uurijate hulgas on paarsada teadlast, kuid sellist nime ma küll ei tea,” vastas TÜ Eesti Mereinstituudi merebioloogia osakonna juhataja Georg Martin küsimusele Arnold Porgi kohta. Samuti polnud ta kuulnud Balti mere fondist ega Saksa instituudist.

Ka pole Porgist midagi kuulnud akadeemik Endel Lippmaa ning poliitik Igor Gräzin, kes gaasitoru teemadel on pidevalt sõna võtnud.

Lippmaa naerab üldse Porgi ideed välja: “Mürkide ülestõstmine on täiesti teostamatu ülesanne — võrdleksin seda Augeiase tallide puhastamisega. Merepõhja puhastamine maksab nii palju, et mitte kellelgi ei ole sellist raha. Sellise ettepaneku saab teha kas rumal inimene või siis petis. Need mürgid merepõhjas on naeruväärselt ohutud, võrreldes nendega, mis on maetud teisele poole Narvat Sosnovõi Bori tuumaelektrijaama ligidale.”

Saksa instituudi president osutub advokaadiks

Saksa instituudi koduleheküljel näidatud aadressil Berliinis ei tea keegi säärast asutust paiknevat. Kui helistasin instituudi “pressiesindajalt” saadud instituudi presidendi dr Manfred Boese numbril, selgub, et helistasime advokaadibüroosse ning Boese on advokaat. Arnold Porgi taustast ei tea ta midagi.

Pork jätab telefonis sõbraliku mulje. Esmaspäeva õhtul Berliinis viibinud mees kinnitab, et instituut on täiesti olemas. Ka räägib ta üheksa riigi esindaja osavõtul märtsi lõpul Berliinis toimunud sümpoosionist “Lääne- ja Põhjamere ökoloogiline olukord”. “Mina esindasin seal Eestit,” sõnab ta uhkusenoodiga hääles.

Aastal 2003 rääkis Pork raadiojaamas Ehho Moskvõ, et ta on Eesti Rahvusvahelise Töösturite ja Ettevõtjate Kongressi esindaja ning elab alaliselt Eestis. Tõsi, selline mittetulundusühing on olemas ning Pork on selle juhatuse liige.

Mittetulundusühingu asutamisdokumendile on lisaks Porgile allkirja andnud viimaseid päevi EASi juhina töötav Viljar Jaamu, ärimehest poliitik Leonid Tsingisser, advokaat Marko Tiiman ja kinnisvaraärimees Olle Veisserik.

Tsingisser: kongress pole kunagi mingit tööd teinud

Ei Jaamu ega Tsingisser mäleta enam 2001. aastal toimunud sündmust, samuti ei tea nad Porgist mitte midagi. “Seal olid erinevad Eesti ettevõtjad, ei teagi, kes see initsiaator oli,” meenutab Jaamu.

“Mingit tööd see kongress küll kunagi teinud pole,” lisab Tsingisser.

Porgil on Eestis ka nõunik, Toivo Ninnasele ning Anatoli Kanajevile kuuluva Transiidikeskuse tütarfirma Refetra juhtkonda kuuluv Valeri Rõbin.

Refetra on üks Eesti suuremaid sadamaoperaatoreid.

Pork: finantseerin ise oma tegevust

Intervjuu Arnold Porgiga.

Kas Teie filmiesitlust augusti lõpus saab siduda Nord Streami ehituse ümber käiva võitluse ning PR-ga?

Ei saa. Parem, kui seda gaasitoru ei tulekski. Läänemere põhja on Teise maailmasõja järel väga palju ohtlikke mürke maetud, näiteks Saaremaa ligidal on viie meetri sügavusel üks matmiskoht. Uurimislaev Professor Štokman on Läänemerest avastanud 27 mürgilastiga uputatud laeva.

Kavatseme pöörduda ÜRO, ELi, NATO ja Venemaa valitsuse poole üleskutsega töötada välja ja võtta vastu selle probleemi lahendamiseks vajalikud dokumendid, moodustada rahvusvahelist merepõhja kahjutustamise järelevalve komitee ning kuulutada välja rahvusvaheline saasteohu tõrje projekti konkurss.

Samas on teada, et olete olnud Vene nafta- ja gaasikompanii Trans Nafta asepresident.

Ärge otsige musta kassi pimedas toas. Mina pole kunagi oma vaateid muutnud.

Kes Teie keskkonnaalast tegevust finantseerib?

Omaenda rahaga finantseerin. Ma pole mitte kelleltki raha saanud, ei riiklikelt ega erainstitutsioonidelt.

Kas ka Radissonis toimunud ürituse eest tasusite ise?

Radissoni üritus kujunes 2 tunni asemel 3 tunni ja 15 minuti pikkuseks ning see läks mulle maksma 5000 krooni.

Olete ise hoopis juristiharidusega?

Jah. Lõpetasin Leningradi Ülikooli õigusteaduskonna. Sama mis president Putingi. Küll erineval ajal.

KES ON KES

Arnold Pork

* Sündinud 08.07.1941, nüüdses Tveris.
* Lõpetanud Leningradi Ülikooli õigusteaduskonna, õigusteaduse doktor, professor.
* Riigiduuma eelmise koosseisu kommunistist spiikri Gennadi Seleznjovi nõunik.
* 1999. aastal kandideeris Tveri oblasti kuberneriks.
* Omab nii Eesti kui ka Vene kodakondsust.
* Vene ajakirjanduses on meest seostatud KGBga.
* Olnud Vene nafta- ja gaasifirma Trans Nafta asepresident.
* MTÜ Rahvusvaheline Töösturite ja Ettevõtjate Kongress juhatuse liige, SA Balti Mere Ökoloogilise Ohutuse Rahvusvaheline Fond juhatuse liige ja asutaja, MTÜ Eesti-Vene Ettevõtjate Koda endine juhatuse liige.
* Eelmisel aastal Saksamaal asutatud International Institute of Ecological Safety for Baltic and Northern Seas ekspert.

August Pork

* Sündis 1917. aastal Tveris. Arnold Porgi isa.
* KGB kindral-major.
* 1961-1982 ENSV KGB juht.
* 1996. aastal kolis Moskvasse. Tema 5toaline korter Tallinnas Roosikrantsi 8a läks Edgar Savisaare käsutusse.

Valeri Pork

* Sündinud 08.07.1941 Kalininis, nüüdses Tveris. Arnold Porgi kaksikvend.
* Kindralmajor. Vastuluure töötaja. Kontrollis välismaa ajakirjanikke, tegeles Saksamaa LV Moskva esinduse operatiivteenindamisega.
* Rahvusvahelise õiguse jurist, ajakirjanik, professor. Julgeoleku-, riigikaitse- ning korrakaitseprobleemide akadeemia asepresident.
* Fondi Rahvusvaheline Ökoloogiline Ohutus president.
* Kirjutas 2004. aastal ajalehes Vojenno-promõšlennõi Kurjer, kuidas Vene piirivalve alampolkovnik töötas Eesti luure heaks.