Nimelt läbis kolmapäeval riigikogus teise lugemise maapõueseaduse paranduse otsus, millega tahetakse väljaspool põlevkivi arengukava Toomas ja Raivo Tammele kuuluvale Kiviõli Keemiatööstusele anda erandkorras iga aasta 1,5 miljonit tonni põlevkivi. Selline asjade käik ajas Eestimaa Rohelistel harja punaseks.

“Me ei leia, et peaks tegema eriõigusi Eesti riigis ühe spetsiifilise ettevõtte kasuks, jättes kõikide teiste samasuguses olukorras olevate ettevõtete õigused rahuldamata,” märkis Eestimaa Roheliste fraktsiooni esimees Valdur Lahtvee, kuid nentis, et järgmisel nädalal toimuval kolmandal lugemisel on jaatav otsus juba ette langetatud. “Teisel lugemisel olid Reformierakond ja Keskerakond selgelt koos hääletamas ja ei ole kahtlustki, et kolmandal lugemisel see eelnõu vastu võetakse,” oli Lahtvee kindel.

Kuigi avalikult Lahtvee ühe ettevõtte eelistamise võimalikel põhjustel spekuleerida ei soovinud, ei näinud ta sellise otsuse taga muud, kui erakondade selget erahuvi.

Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Rein Aidma sõnul ei ole rohelised ennast toimunud olukorraga lihtsalt kurssi viinud. “Kena on olla populistlik roheline ja hüüda ainult: ei tohi,” sõnas Aidma ja väitis, et koer olevat maetud hoopis mujale. Aidma sõnul pidi Kiviõli Keemiatööstus saama loa põlevkivi kaevandada juba 2005. aastal, mil tal olid kõik selleks nõutud dokumendid esitatud. Kuid üksnes päev enne viimase kokkuleppe sõlmimist anti riigile ülesanne koostada uus põlevkivi arengukava, enne selle valmimist ei saanud ühtegi uut kaeveluba väljastada. Otsus kaeveluba siiski välja anda tulenevat aga sellest, et nõutud põlevkivi arengukava on siiani tegemata.