Töörühma kuuluvad peaminister, rahandusminister, majandusminister, valitsusliidu riigikogu fraktsioonide juhid, Eesti Panga president ning Kaubanduskoja juhatuse esimees, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

„Eestil võib lähiajal avaneda võimalus eurotsooniga ühinemiseks,“ ütles Ansip kohtumist avades. „Võimalikult kiire üleminek eurole on meie kõikide huvides. Seetõttu on väga vajalikud kõikide osapoolte jõupingutused, et eurole üleminekuks nõutavad tingimused oleksid täidetud.“

Eelkõige keskendub eurogrupp inflatsiooni- ja eelarvekriteeriumide täitmisele. Ansipi sõnul on varasematel aastatel eurole ülemineku takistuseks olnud inflatsioonikriteeriumi täitmise tõenäosus muutunud vägagi arvestatavaks, mida kinnitab ka Eesti Panga analüüs.

Kuna aga ka inflatsioonikriteeriumi mittetäitmise risk on endiselt olemas, soovitab Eesti Panga analüüs kindlasti vältida igasuguseid administratiivseid hinnatõuse. Ühtlasi soovitab sama analüüs toetada tööturu paindlikkust.

Teine tingimus, mida Eestil eriti tähelepanelikult tuleb jälgida, on eelarvekriteerium. Ansip ütles, et varasematel aastatel on riigieelarve olnud tasakaalus ning seetõttu pole see tingimus probleem olnud.

„Olukord on läinud aga halvemaks ning me peame olema valmis negatiivseks eelarveks. Valitsus ja riigikogu teevad kõik selle nimel, et eelarvepuudujääk kujuneks võimalikult väikeseks,“ kinnitas peaminister.