2008. aasta lõpu paanikapuhangud on Lauri hinnangul möödas, kuid paranemist tuleb veel oodata. Majanduse kasvumärke on Eestis oodata tõenäoliselt järgmise aasta teises pooles.

“2010. aastal prognoosime majanduskasvuks 0,5-3%, kuna oodata on investeeringute kasvu, majapidamiste tarbimine võib pisut suureneda ning netoekspordi panus jääb endiselt positiivseks. Valitsustarbimise mõju majandusele võib olla nii positiivne kui ka negatiivne olenevalt sellest, millisteks osutuvad 2009. aasta poliitikavalikud,” nentis Lauri.

Väljamakstud palkade summa väheneb sel aastal 15%, nentis Lauri majandusprognoosis.

Palkade väljamaksed vähenevad Lauri sõnul nii madalamate palkade kui ka töötundide arvu vähenemise tõttu.

Reaalpalgad vähenevad prognoosi kohaselt sel aastal kolme protsendi võrra.

Hõivatute arv väheneb tänavu 4-6 protsenti. Oodata on mitteaktiivsuse kasvu ning tööjõu väljavoolu. Viimast eelkõige 2010. aastal, näiteks väheatraktiivsetesse Soome piirkondadesse.