„Krediiditurgude taaskäivitamine on eluliselt tähtis, et vältida majandusliku olukorra veelgi hullemaks muutumist,” ütlesid rahandusminister Anders Borg ja finantsturgude minister Mats Odell ühisavalduses The Locali vahendusel.

„Kapitalisüsti eesmärk on tõsta pankade võimet anda majapidamistele ja ettevõtetele mõistlikel tingimustel laenu.”

Vastutasuks rahasüsti eest omandab riik kuni 70 protsenti uuest aktsiaemissioonist.

Programmi finantseeritakse läbi 15 miljardi Rootsi krooni suuruse stabiilsusfondi, mis on loodud valitsuse poolt ja mille kiitis heaks parlament eelmise aasta oktoobris.

Kõik programmis osalevad pangad peavad külmutama juhtkonna ja nõukogu palgad ning jätma kahe aasta jooksul maksmata kõik preemiad.

Kui Rootsi valitsus eelmisel sügisel suure pankade stabiilsuspaketiga välja tuli, teatasid kõik tähtsamad pangad, välja arvatud raskustes Swedbank, et ei ühine sellega liiga karmide tingimuste tõttu.