Aasta jooksul vähenes seda ettevõtlusvormi kasutavate isikute arv üle 5000 võrra, kirjutab Eesti Päevaleht.

Registrist kustutamise põhjuseks on enamasti FIE suhteliselt madal sissetulek, mis ei ole proportsioonis jaanuarist kerkinud sotsiaalmaksu maksmisel minimaalse kohustuse aluseks oleva kuumääraga – tänavu tõusis see 4350 kroonini.

„See oli kindlasti ette teada. Minu mäletamist mööda hakkas FIE-sid „pudenema” juba eelmisel aastal, kui kuumäär tõusis 2000-lt 2700-le,” rääkis Eesti maksumaksjate liidu juhatuse esimees Lasse Lehis, et FIE-del on rahaprobleem.

Lehise sõnul teeb maksumaksjate liit lähemas tulevikus rahandusministeeriumile ettepaneku vähendada kuumäära eelmise aasta tasemele (s.o 2700 kroonile kuus) ja lisada FIE-dele vabastused, mis kehtivad praegu nt üliõpilastele ja alla kolmeaastaste laste vanematele. „Riigi jaoks oleks summa väike, aga ettevõtluse ja tööhõive säilitamise ja uute töökohtade loomise nimel oleks see kindlasti abiks,” lausus Lehis.

Lehise sõnul näib riigi juhtkond olevat eelarvekärbetest ja sellele kohe järgnevast 2010. aasta eelarve kokkupanekust niivõrd kurnatud, et selle kõrvalt ei jää eriti aega esmapilgul vähetähtsate asjade rahulikumaks arutamiseks. „Kui siiski tekib mingi üldisem maksupoliitiline arutelu, siis tuleme kindlasti välja nii lühi- kui ka pikaajaliste ettepanekutega.”

Kehtiva korra kohaselt maksab FIE sotsiaalmaksu avansilisi makseid neli korda aastas – iga kvartali viimase kuu 15. kuupäevaks. Jooksva kvartali sees on FIE kohustatud maksma seda vähemalt kolmekordselt kuumääralt arvutatud summas.

Selle aasta esimeses kvartalis on sotsiaalmaksu avansiliseks kohustuseks 4307 krooni (4350 krooni x 3 kuud x 33% sotsiaalmaksu). Veel möödunud aastal oli see summa kvartali kohta 2673 krooni. Erandina ei ole FIE-l avansiliste maksete kohustust juhul, kui ta on riikliku pensioni saaja.