„Täna tajub iga ettevõtja ja iga kodanik, et toimetuleku säilitamine on keeruline. Globaalse majanduskliima jahenemise tingimustes on nii koduomanikele, kui ettevõtetele järjest olulisemaks muutunud vältimatud püsikulud,“ seisab täna riigikogule saadetud avalikus pöördumises.

Allakirjutanute hinnangul mõjutab inimeste igapäevast toimetulekut mitmete universaalteenust pakkuvate ettevõtete hinnakujundus.

„Teeme ettepaneku, et seadusandja arutaks Eesti omanike keskliidu tehtud ettepanekuid tõhusa monopolide hinnaregulatsiooni kehtestamiseks. Hinnad on vaja mõistliku regulatsiooniga alla tuua, et elu- ja majandustegevus saaks jätkuda,“ kirjutati riigikogule.

Eesti omanike keskliit on juba kuu aja vältel kogunud allkirju kaugkütte ja maagaasiseaduse ning ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseaduse muutmiseks.

Tänaseks on keskliidu peasekretäri teatel nende algatust toetanud üle 22 000 inimese. Täna riigikogule saadetud pöördumisele kirjutasid lisaks Kilgile ja Bermanile teiste seas alla ka Eesti juristide liidu president Priidu Pärna ja akadeemik Anto Raukas.

Ettepanek Riigikogule: monopolid kontrolli alla

Täna tajub iga ettevõtja ja iga kodanik, et toimetuleku säilitamine on keeruline. Globaalse majanduskliima jahenemise tingimustes on nii koduomanikele, kui ettevõtetele järjest olulisemaks muutunud vältimatud püsikulud.

Üheks valdkonnaks, mis meid mõjutab, on mitmete universaalteenust pakkuvate ettevõtete hinnakujundus. Need on ettevõtted, mille tegevus ei ole osaliselt seotud majandusliku, ega sotsiaalse reaalsuse muutustega.

Olgu siinkohal nimetatud gaasimonopol, küttemonopolid ning veemonopolid.

Need on garanteeritud sissetulekuga ettevõtted, mille sisendkulud täna vähenevad ja tulukus tõuseb ning seda olukorras, kus kogu ülejäänud majanduskeskkond teeb vähikäiku.

Teeme ettepaneku, et seadusandja arutaks Eesti Omanike Keskliidu tehtud ettepanekuid tõhusa monopolide hinnaregulatsiooni kehtestamiseks. Hinnad on vaja mõistliku regulatsiooniga alla tuua, et elu- ja majandustegevus saaks jätkuda.

Konkurentsiamet on täna selgelt välja öelnud, et olemasolev regulatsioon on ebapiisav. Eesti Omanike Keskliit on teinud ettepanekud ja Konkurentsiamet neid toetanud. Koduomanikud ootavad muutusi ja 22 000 inimest on muutusevajaduse kinnituseks andnud oma allkirjad. Ettevõtjad ootavad leevendust suureks paisunud kuludele ning paljude jaoks neist on täna tegelikult juba liiga hilja – neid ettevõtteid ei ole enam või nad lakkavad peatselt olemast.

Eeltöö on tehtud ja, et te ei ole üksi – teil on toetus ja valmis lahendused, mis vajavad realiseerimist!

Täpsema monopolide seadusemuudatustepaketiga saab tutvuda Eesti Omanike Keskliidu portaalis www.omanikud.ee.

Allakirjutanud:

Priidu Pärna, Eesti Juristide Liidu president

Fjodor Berman, ettevõtja

Anto Raukas, akadeemik

Rein Kilk, ettevõtja

Taavi Madiberk, Eesti Omanike Keskliit peasekretär