Neli protsenti uuringus osalenutest märkisid, et neil on täiesti ükskõik sellest, kas minnakse või mitte eurole üle. Olulisi erinevusi võib märgata soo ja sissetulekute lõikes, selgub uuringufirma Klaster küsitlusest.

Mehed kippusid olema euro suhtes märksa positiivsemalt meelestatud kui naised. Naistest 32 protsenti olid euro suhtes skeptilised ning märkisid, et nad pigem või üldse ei poolda eurole üleminekut, täielikke pooldajaid oli kõigest 22 protsenti.

Seevastu veidi alla poole meestest märkisid, et nad pooldavad eurole üleminekut täielikult, ning kõigest viiendik, et pigem või üldse ei poolda.

Sissetulekute lõikes võib märgata trendi: mida kõrgem palk, seda positiivsemalt meelestatud eurole ülemineku suhtes. Need, kes teenivad Eesti keskmisega võrdväärset või kõrgemat palka, on ka palju sagedamini eurole ülemineku poolt.