"Kui tõsta tulumaksuvaba miinimumi ja vähendada sotsiaalmaksu miinimumkohustust, siis see soodustaks osalise tööaja rakendamist ja suurendaks nn riskigruppide (pensionieelikud, noored, puuetega inimesed) tööhõivet ja vähendaks riigi sotsiaalkulutusi," selgitas Delfile EMLi esimees Lasse Lehis.

Teoreetiliselt võiks tööjõu maksukoormuse vähenemist kompenseerida näiteks auto- või kinnisvaramaks, kuid Eesti praeguses olukorras EML kindlasti ei toetaks uute maksude kehtestamist.
"Maksuseaduste sage muutmine vähendab inimeste kindlustutunnet ja usaldust riigi suhtes ning halvendab ettevõtluskeskkonda. Praegu tuleks keskenduda majanduskriisist väljatulemisele ning seejärel võiks põhjalikumalt arutleda maksusüsteemi muutmise ja maksukoormuse maksuliigiti ümberjaotamise võimalikke variante," arvas Lehis.

Ideaalis peaks maksusüsteem olema EMLi hinnangul paindlik ja tasakaalustatud, koormates nii tulu, omandit kui tarbimist. Sel juhul osaleksid kõik ühiskonnagrupid maksukoormuse kandmises ja maksusüsteem ei sõltuks niipalju lühiajalistest kõikumistest majanduses.