Töötleva tööstuse seisus ei ole märtsikuu jooksul olulisi muutusi toimunud. Toodang vähenes eelmise aasta märtsiga võrreldes 33 protsenti, mis viis toodangu tagasi 2003. aasta tasemele, teatas statistikaamet.

Toodangu langust põhjustas eelkõige ebapiisav nõudlus nii sisemaisel turul kui ka ekspordiks, kusjuures müük vähenes võrdselt 27 protsenti nii sise- kui ka välismaisele turule. Märtsis vähenes toodang kõikides töötleva tööstuse harudes. Suurimas tööstusharus — toiduainete tootmises, mis on orienteeritud valdavalt siseturu tarbimisele — vähenes toodang 13 protsenti.

Toiduainete toodangu langus oli ka märtsis töötleva tööstuse harudest üks väikseimaid. Valdavalt välisturule orienteeritud elektroonikaseadmete tootmises vähenes toodang samuti 13 protsenti. Metalltoodete tootmises vähenes toodang neljandiku. Jätkuvalt on ligi 35 protsendilises languses puidutööstus, kus vähenes nii saematerjali kui ka kõikide puittoodete tootmine.

Kõige suurem langus (63 protsenti) oli märtsis keemiatoodete tootmises. Seoses hinnalangusega maailmaturul on peatatud põhikemikaalide tootmine, laki-värvitooteid toodeti ligi 40 ja tihendussegusid 46 protsenti vähem kui eelmise aasta samal ajal.

Energeetika oli ainus tööstusharu, kus toodang suurenes. Elektrienergia tootmine suurenes märtsis eelmise aasta märtsiga võrreldes 18 protsenti. Energiatootmise kasvu põhjustas eelkõige elektri eksport Soome ja Lätti. Soojuse tootmine vähenes kuus protenti.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel vähenes tööstustoodang märtsis võrreldes veebruariga kolm protsenti.