Euroopa Kohtus täna langetatud otsuse järgi oli õiguspärane Eestis üleliigse laovaru suuruse arvutamise põhimõte, mille järgi ei tohtinud 2004. aasta 1. mail ületada varasemal neljal aastal samal hetkel olnud laovarude keskmist, mis eelnevate aastate majanduskasvu arvestades korrutati läbi koefitsendiga 1,2, teatas põllumajandusministeerium
teatel.

Samuti leidis kohus, et üleliigsete laovarude koguse määramisel ja nende eest tasu nõudmisel ei mängi rolli see, kas ettevõtja sai pärast 2004. aasta 1. maid nende varude arvelt lisatulu või mitte.

Ka ei ole kohtu hinnangul põhjust üleliigse laovaru kogust vähendada, sest ainuüksi ettevõtte ladustamisrajatiste mahu suurendamine ELiga ühinemisele eelnenud aastatel ei anna automaatselt ettevõttele õigust suurendada ladustatavate toodete mahtu 1. mail 2004. Seda tuleb hindamisel arvesse võtta ainult siis, kui ladustamisrajatiste mahu suurenemisega kaasnes edasise tegevuse taseme tõus.

Euroopa Kohtult küsis hinnangut Eesti riigi käitumisele üleliigsete laovarude arvestamisel ja selle eest tasu määramisel Tallinna halduskohus, kes menetleb AS Balbiino samasisulist kaebust Eesti riigi vastu.

Täna on Eesti kohtutes pooleli mitukümmend vaidlust üleliigsete laovarude eest tasu nõudmise õiguspärasuse üle, mis seni seisid just Euroopa Kohtu otsuse ootuses. Vaidluste kogusumma küünib 408 miljoni kroonini.

EL määras 2006. aasta novembris Eesti lõplikuks suhkrutrahviks 712,7 miljonit krooni.