Kohtunik Jüri Mesipuu ütles BNS-ile, et TV1 ajutiseks pankrotihalduriks on nimetatud Arno Mägi, kelle ülesandeks on välja selgitada, kas ettevõte on suuteline oma võlad tasuma.

Mesipuu sõnul selgub umbes kahe kuu jooksul, kas kuulutatakse välja TV1 pankrot või mitte.

TV1 juhatuse esimees Rait Killandi on BNS-ile öelnud, et TV1-l on kokku võlgnevusi kolme-nelja miljoni krooni ulatuses ning suurem osa neist peaks saama kaetud, kui ettevõtte vara likvideerimisprotsessi käigus maha müüakse.

Teleprogramme tootev Delfind Keskus OÜ nõuab AS-lt ESTV ligi 100.000 kroonist võlga, Ringhäälingu Saatekeskus 1,8 miljoni krooni tasumist.

Maksuvõlgu TV1-l oktoobri alguse seisuga ei ole, küll on aga telejaama töötajatel saamata kahe kuu töötasu ja hüvitised.

Möödunud nädalal tühistas kultuuriminister telejaama ringhäälinguload, kuna TV1 ei suutnud antud tähtaja jooksul üleriigilist telesaadete edastamist taastada.

Ringhäälingu Saatekeskus peatas 3. oktoobril võlgnevuse pärast TV1 saadete edastamise ning kultuuriministeerium tegi telejaamale ettekirjutuse taastada üleriigiline saadete edastamine hiljemalt 19. oktoobriks.