Uue korra kohaselt kustutakse 1. juulist alates riigi poolt õppelaen ainult tänase seisuga hüvitise saajatele ning neile, kel tekib õppelaenu kustutamise õigus veel enne selle aasta  juulikuud ning kes selleks ajaks esitavad ka vastava avalduse.

Taotluse tööandjale saavad kuni 30. juunini esitada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse ning avalik-õigusliku juriidilise isiku juures töötavad inimesed, kellel on kool lõpetatud ja avaliku teenistuse staaži vähemalt 12 kuud. Samuti saab õppelaenu osalist kustutamist taotleda kooli lõpetanud kuni 5-aastast last kasvatav vanem, kes peab vastava taotluse esitama hiljemalt 30. juunil vastavasse krediidiasutusse.

Nende inimeste jaoks, kelle õppelaenu juba riigi poolt kustutatakse, ei muutu midagi.

Korduvate küsimuste ja vastustega saab tutvuda SIIN