“ETV juhatusega arutades selgus, et reklaamiosakond on lähtunud kehtivatest õigusaktidest,” ütles ringhäälingunõukogu esimees Tiit Sinissaar Eesti Päevalehele. “Reklaamilepinguid on sõlmitud järgmise aasta lõpuni, ETV kinnitusel on lepingute kogumaht hetkel 16,5 miljonit krooni.”

ETV juhatus peab astuma kõik sammud, et reklaami näitamine lõpeks seaduses öeldud kuupäeval, lisas Sinissaar. “Samas saab seaduseklauslit tõlgendada erinevalt.”

Tuntud reklaamiagentuuri juht ütles, et tal on ETV-ga järgmise aasta lõpuni sõlmitud viie miljoni kroonine leping, kus sisalduvad ka sanktsioonid.

ETV juhatuse liige Ilmar Raag ütles, et pole kindel, kuidas juba sõlmitud lepinguid käsitleda. “Enne muudatust tehtud lepingud võivad jääda jõusse,” ütles ta. “Müügi katkestamine on märksa olulisem.”

Riigikogu võttis kolmapäeval vastu ringhäälinguseaduse muudatused, mis viivad välja reklaami Eesti Televisioonist (ETV). Ringhäälinguseaduse muudatuse kohaselt peaks reklaam ETV eetrist kaduma alates 2002. aasta 1. juulist.

Reklaami väljaviimise aluseks on kokkulepe eratelejaamade ja kultuuriministeeriumi vahel, mille kohaselt on erajaamad nõus maksma 30 miljonit krooni aastas, mille abil riik finantseeriks täiendavalt ETV-d ja Eesti Raadiot.