Siseminister Marko Pomerants on teinud väidetavalt keskkonnaminister Jaanus Tamkivile ettepaneku võtta ära MTÜ Eesti Pakendiringlus akrediteering, teatas MTÜ Eesti Pakendiringlus juhatuse esimees Aivo Kangus

"Olles Äripäeva vahendusel kirjaga tutvunud ei saa me teha sellest muud järeldust, kui et Eesti Vabariigi nimel tegutsev siseminister on asunud mingitel meile mitteteadaolevatel põhjustel otseselt ja varjamatult esindama prügimajandusettevõtte Ragn-Sellsi tagatrepipoliitika huve," sõnas Kangus.

"Ragn-Sellsi laimukirjade kirjutaja käekiri on meile juba tuttav, aga see, et Ragn-Sellsi sõnastusega süüdistustele kirjutab alla siseminister, on küllalt jahmatav. Tervikuna on raske seletada, et siseminister, kelle haldusalasse ja pädevusse pakendiseadusega seotud küsimused ei kuulu, sekkub sedavõrd jõuliselt ja pretsedenditult ühe eraõigusliku isiku taotluse alusel prügimajanduses toimuvasse ja on haaranud initsiatiivi tegelemaks teise ministeeriumi haldusala küsimustega. Lugedes siseminister Pomerantsi kirja keskkonnaminister Jaanus Tamkivile jääb mulje, et selle on koostanud Ragn-Sellsi lobistid, sedavõrd on identne on mõlema pöördumise retoorika.

Reeglina on Eestis prügimonopoliks pürgiv Ragn-Sells heitnud Pakendinglusele ette, et meie tegevus ei ole läbipaistev ja MTÜ on paigutanud oma tulusid ettevõtlusesse. Mõlemad väited on väärad, kuigi just neile on konstrueeritud ka skandaalne siseministri kiri oma kolleegile. Siseministri kriitika küünilist ebapädevust tõendab kõige ilmekamalt tema väide, mille kohaselt MTÜ Pakendiringluse tegevus ei ole läbipaistev seetõttu, et MTÜ ei ole esitanud oma majandusaasta aruannet äriregistrile.

Siseminister ei ole ilmselt kursis või ei ole oma allkirjaga kinnitatud kirja lihtsalt jõudnud läbi lugeda, et mittetulundusühingud on kantud mitte äriregistrisse vaid mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Etteruttavalt märgime siseministrile, et mittetulundusühingute seaduse kohaselt peavad mittetulundusühingud oma aruanded esitama äriregistrile alates 2009 a majandusaastast. Enamgi veel, isegi siis, kui mittetulundusühing soovis oma majandusaasta aruandeid registrisse viia, siis ei võetud neid enam vastu.

Kinnitame, et kogu meie majandustegevust puudutav informatsioon on huvilistele kättesaadav vastavalt pakendiseadusele Eesti Pakendiringlus ei ole paigutanud finantsvahendeid ettevõtlusse ja kinnisvarasse selliselt, et Eesti Pakendiringluse eesmärk või põhitegevus seejuures oleks majandustegevuse kaudu tulu saamine. Veel räägib Ragn-Sells sellest justkui ei kohtleks Pakendiringlus kõiki konkurente võrdselt.

Tahan tõhutada, et ostame teenuseid konkurentsi korras, vastavalt seadusele. Valime alati soodsaima pakkumise, et tagada pakendiettevõtjate ning seeläbi omakorda ka tarbijate huvide kaitse.

Taaskasutusorganisatsioon töötab eeskätt pakendiettevõtjate, tarbijate ja keskkonnakaitse huvides, mitte aga jäätmekäitlejate huvides. Tõsi, kasutame suhteliselt tagasihoidlikult AS-i Ragn-Sells teenuseid, kuid see on objektiivselt põhjendatud. AS-i Ragn-Sells hinnad on kallid ja teenuse kvaliteet jätab soovida.

Neid ja teisi Ragn-Sellsi ajaloolisi süüdistusi meie suunas, millele nüüd oskuslikud lobistid on väidetavalt Marko Pomerantsi allkirja organiseerinud, on ebaõiged ja kahjustavad meie mainet arvestatavalt.

Loodame, et minister Pomerants, kes tahab lisaks sisejulgeoleku valdkonnale tegeleda ka keskkonnaprobleemidega, süüvib ise nüüd põhjalikumalt antud problemaatikasse ja vaevub ka meie kui süüdistatavaga suhtlema."