Kunda linna ehitus- ja kommunaalnõuniku Allar Aroni sõnul rajatakse tselluloositehas linna idaossa Viru-Nigula tee äärde. Kundasse kavandab tselluloositehase rajada Norra kapitalil põhinev AS Estonian Cell.

Aktsiaseltsi juhatuse liige Peeter Lodi rääkis läinud nädalal Kunda linnavolikogu istungil, et lisaks Kundale oli kõne all rajada tselluloositehas Tallinna külje alla Kehrasse ja Järvamaale Türile.

Kehras ei saavutanud Estonian Cell ühist keelt sealse paberivabriku Horison juhtkonnaga, Türil nurjas tehase rajamise plaanid Pärnu keskkonnateenistus, kes kartis Pärnu jões liigset reostust.

“Tselluloositehase rajamisel on põhiküsimus reostus,” tunnistas Lodi Virumaa Teatajale.

Temaga Kunda linnavolikogu istungil kaasas olnud Eesti keskkonnaekspert Heino Luik ütles, et tselluloositehas toodab kolme liiki jäätmeid: tahkeid, gaasilisi ja vedelaid. Tahked, peamiselt puidu töötlemisest tulenevad jäätmed läheksid kütmiseks või ekspordiks.

Vedeljäätmed juhitakse umbes 15 meetri sügavusele maa alla. Õhku paiskuvaid jäätmeid hindas keskkonnaekspert minimaalseks. Luik tunnistas, et tselluloositehas toodab ka ohtlikke jäätmeid, mis vajavad hiljem erikäitlust, kuid neid tekib tema väitel väga vähe. Samas nõustus keskkonnaspetsialist Kunda volikogu liikme Arvo Vainlo arvutusega, et tselluloositehas toodab aastas umbes 500 tonni ohtlikke jäätmeid.

Lodi ütles, et tselluloositehas iseloomulikku haisu levitama ei hakka. Heino Luik selgitas, et rajatavas tehases väävliühendeid ja teisi kemikaale puidumassi keetmisel ei kasutata, nagu seda tehakse Kehras. Kundas hakatakse tootmisprotsessis kasutama seebikivi.

Kunda linnavolinike kõhkluste hajutamiseks rääkis Luik, et käis omal käel Norras Estonian Celli emafirmas, kus ta sealse tselluloositehase ümbruskonnas mingit ebameeldivat lõhna ei tundnud.

Umbes viiekorruselise paneelmaja suurune tehas sisustatakse täielikult uute masinatega, mis muretsetakse kas Austriast või Soomest. Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste arvamusele, märkis Luik, et tselluloositehas taastaks Eestis selle hääbumisohus tööstusliigi.

Kunda linnapea Anne Tasuja ütles, et detailplaneering tselluloositehase rajamiseks pannakse kindlasti avalikule arutelule, kus oma arvamust saavad avaldada kõik soovijad. Linna ehitus- ja kommunaalnõunik Allar Aron lisas, et detailplaneeringu hulka kuuluvad ka kõikvõimalikud keskkonnauuringud.

Vastates Kunda linnavolikogu liikmete küsimustele, vihjas Peeter Lodi, et omanikel on kohaliku omavalitsuse nõusoleku korral otsus tselluloositehase rajamiseks juba tehtud — seega Kundasse.

Kavandatu järgi peab uus tselluloositehas valmima kas 2003. aasta lõpuks või 2004. aasta kevadeks, andes esialgu tööd umbes 70 inimesele. Tehase arenedes võib seal tööd saada kuni 200 inimest.