OÜ Rasmussoni esindav vandeadvokaat Maria Mägi ütles reedel BNS-ile, et kuigi Rasmusson vaidlustas neljapäeval halduskohtu määruse, mis kohustas neid Klaasi tänavat avama, otsustas ettevõte seda siiski teha, et vältida tüli Tallinna linnavalitsusega.

Mägi sõnul saatis OÜ Rasmusson neljapäeva õhtul halduskohtule taotluse kaasata firma kolmanda isikuna linnavalitsuse ja Onako Eesti AS-i tütarfirma AVR Trans kohtuvaidlusse, kuna see puudutab ka Rasmussoni õigusi. “Taotleme halduskohtult ka 4. jaanuari määruse tühistamist,” ütles ta.

Tallinna halduskohus kohustas seoses AS-i AVR Trans kaebuse menetlusse võtmisega oma määrusega Tallinna linnavalitsust avama sadamasse viiv Klaasi tänav taas vabaks liikluseks ja peatada linnavalitsuse 12. detsembri korralduse täitmine, millega tänav likvideeriti. Kolmapäeval saatis linnavalitsus kirja vastava nõudmisega OÜ Rasmussonile.

AVR Trans taotleb Klaasi tänava avamist, kinnitades, et firma juurdepääs teelõigu lõpus olevatele kontoriruumidele ja varale on takistatud. Kohtuistung AVR Transi kaebuses toimub halduskohtus 1. veebruaril.

Samas on OÜ Rasmusson seisukohal, et AVR Transi poolt kohtule esitatud kaebus on alusetu ning nõue, et Bekkeri sadama territoorium peab saama igale huvilisele vabalt ligipääsetavaks, on seadusevastane.

“AVR Transi õigusi ei ole ju millegagi rikutud, tal polnud selliste nõuete esitamiseks mingit alus,” kinnitas Mägi. “AVR Transil puudub sadamas asuvatele kontoriruumidele rendileping, pealegi pole nendele ruumidele linna poolt üldse kasutusluba antud.”

Lisaks ei ole AVR Transi töötajatel või klientidel Mägi sõnul mingit põhjust ega vajadust kasutada sisenemiseks just Klaasi tänavat, kuna neil on olemas teine ja palju lähem juurdepääs.

Mägi sõnul on OÜ Rasmusson saatnud teate kohtumääruse vaidlustamise kohta ja oma seisukohad selles küsimuses ka Tallinna linnavalitsusele, kuid liigse tüli vältimiseks otsustati värav Klaasi tänaval siiski avada.

Linnavalitsus võttis mullu 12. detsembril, päev enne umbusaldust isamaaliitlasest linnapeale Tõnis Paltsule vastu otsuse Klaasi tänav likvideerida. Otsust põhjendati tookord sellega, et teelõik on praktiliselt hävinud, selle taastamine on kulukas ning puudub vajadus ja alus selle säilitamiseks avaliku teena. Uue koosseisuga linnavalitsus on aga oma suhtumist muutnud.

Suurärimees Endel Siffile kuuluv OÜ Rasmusson on Klaasi tänavat ka varem korduvalt sulgeda üritanud. Pärast mitmekordset linna poolt määratud trahvi avas Rasmusson tänava 2000. aasta märtsi lõpul siiski liikluseks.

Bekkeri sadama omanikfirma AS Balti Baas on pankrotis. Pankrotivara jagamise ümber käivad Siffi ja Vene Orenburgnefti järglase Onakoga seotud firmade vahel arvukad kohtuvaidlused. Esmaspäeval toimunud enampakkumisel omandas OÜ Rasmusson 50,1 miljoni krooniga Balti Baasi pankrotivara, kuid Onako on lubanud ka enampakkumise tulemused kohtus vaidlustada.