Põhjenduseks toob rahandusministeerium selle, et raha saab üle kanda alles pärast lepingu sõlmimist eraldiste kasutamise kohta, mida näeb ette käesoleva aasta riigieelarve seaduse üks rakendusparagrahv.

Ringhäälingunõukogu leiab, et sellise lepingu sõlmimine ei oleks kooskõlas avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide sõltumatuse põhimõtetega.

Nõukogu esimees Tiit Sinissaar ütles BNS-ile, et lepinguga võetakse ära ringhäälingunõukogult hulk funktsioone, sealhulgas ETV ja ER-i eelarvete kinnitamise ja täitmise järelevalve.

ETV ja ER-i poolt taotluste esitamist ja valitsusasutustega lepingute sõlmimist riigieelarvest eraldatud summade kasutamise kohta ringhäälinguseadus ei nõua.

“Riigieelarves sätestatut tuleks kasutada üldnormina ja ringhäälinguseaduse sätteid erinormidena, seega kuuluks antud juhul kohandamisele viimane,” vahendas Sinissaar ringhäälingunõukogu seisukohta.

Probleemi lahendamiseks saatis ringhäälingunõukogu kolmapäeval ametliku kirja uuele rahandusministrile Harri Õunapuule.

“Täna on 31. kuupäev ja inimestel tulevad palgapäevad, see pole midagi muud kui avalik-õigusliku ringhäälingu kiusamine,” väitis Sinissaar. Lisaks võivad ETV ja ER sattuda riigivõlglaste nimekirja, mis tähendab, et neile riigi toetusi eraldada ei saa.

Sinissaar meenutas, et möödunud aastal tekkis ametnikel sama küsimus, kuid toona saadi ETV, ER-i ja ringhäälingunõukogu initsiatiivil rahandusministeeriumiga kokkuleppele ja raha eraldamise lepingust loobuti.

Vastavalt käesoleva aasta eelarveseadusele peab sõlmima avalik-õigusliku ringhäälinguga lepingu riigilt saadud eraldiste kasutamise osas kultuuriministeerium.

Rahandusministeeriumi pressiesindaja ütles BNS-ile, et leping on riigieelarvest väljamaksete tegemise korralduse alusdokument. “Kui leping on sõlmitud, saab kultuuriministeerium algatada makseid avalik-õiguslikule ringhäälingule, seni puudub meil alus maksete tegemiseks,” nentis ta.

Kui riik ostab maksumaksja raha eest mingit teenust, soovib ta pressiesindaja sõnul ka korrektset ülevaadet sellest, mis selle raha eest saadakse.

Rahandusministeeriumi andmetel on kultuuriministeeriumil lepingu vormid olemas ning ootavad allkirjastamist. “Allkirjastatud lepingu esitamisel kanname kohe raha üle,” kinnitas pressiesindaja.

Ta rääkis, et eelmisel aastal oli selline nõudmine esmakordne praktika ja vaieldi juriidiliste seisukohtade üle, mistõttu sooritati ka raha väljamakseid. Praeguseks on rahandusministeerium seisukohal, et leping on seaduse alusel vajalik.

Tänavuses eelarves on ETV-le ja ER-ile eraldatud 217,5 miljonit krooni. Varasemate võlakohustuste likvideerimiseks taotleb ringhäälingunõukogu ETV-le riigigarantiiga 40 miljoni krooni suurust laenu.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid