Olerexi turundusjuht Antti Moppel ütles Delfile, et küsitlus kinnitab, et Eestis on kütuseturu paremaks mõistmiseks teha suur töö.

Nii arvab 30 protsenti küsitletutest, et 17-kroonise jaehinna juures teenib kütuse jaemüüja iga kütuseliitri pealt 3-5 krooni kasumit.

Kolmandik vastajatest usub, et jaemüüja teenistus liitrilt moodustab 1-3 krooni ja vaid iga kümnes vastaja usub teenistusse 50 senti – 1 kroon liitrilt, mis on tõele kõige lähemal.

Samas peab üks kolmandik vastanutest jaemüüja õiglaseks teenistuseks ühe liitri kütuse müügist justnimelt summat, mis jääb 50 sendi ja ühe krooni vahele.

14 protsenti vastanutest oleksid rahul ka sellega, kui kütuse jaemarginaal oleks tõepoolest 3-5 krooni liitri kohta, samal ajal kui 27 protsenti usub, et jaemüüja peab suutma toime tulla vähem kui 50-sendise kasumiga liitrilt.

Moppeli sõnul on tähelepanuväärne, et keskeltläbi veerand küsitletutest ei osanud avaldada enda arvamust mitte ühegi esitatud küsimuse kohta.

"Pilt kütuseturust on hägustunud mitmete osapoolte aastatepikkuse tegevuse koosmõjuna. Näiteks võib tuua kütusefirmade ebapiisava selgitustöö, kõrgete riigiametnike ja –asutuste emotsionaalsed seisukohavõtud, ebaselge kütuse maksustamispoliitika ja ajakirjanduse pealiskaudsuse kütuseturu temaatika käsitlemisel," kommenteeris Moppel.

Küsitluse viis käesoleva aasta veebruaris läbi Turu-uuringute AS, küsitleti tuhandet inimest.