Kõige enam õhu kaudu leviva vana analoogtelevisiooni vaatajaid oli Lõuna-Eestis, kus telepilti võttis sel viisil vastu 16 000 kodu ehk 23 protsenti piirkonna leibkondadest.

Kõige rohkem vaadatakse analoogformaadis telepilti maa-asulates (40 000 peret), omaette majades või ridaelamutes (30 000 peret) ning tööealiste peredes (26 000 peret).

Suurem osa analoog-tv vaatajatest on keskmise sissetulekuga, teenides kuus 3501-5000 krooni pereliikme kohta. Mitte-eestlased vaatavad analoogtelevisiooni minimaalselt.

Digiperesid 228 000

Digitaaltelevisiooni vaatavate perede arv küündib 228 000-ni, kellest 94 000 vaatas digilevi ehk tavaantenniga vastuvõetavat digitaaltelevisiooni. Ülejäänud digikodud jagunesid kaabelvõrgu kaudu leviva digi-tv, IP-põhise televisiooni ning satelliittelevisiooni vahel.

Uuringu kohaselt on digilevist saanud kõige populaarsem digi-tv vaatamise viis maapiirkondades.

276 000 kodus vaadati traditsioonilist kaabeltelevisiooni ning neid peresid Eesti üleminek digilevile tehnilises mõttes ei puuduta.

Pihel: oodata on pikki järjekordi

"Kuna täna, 64 päeva enne vana analoog-tv väljalülitamist puudutab digilevile üleminek veel üle 11 protsendi telerit omavatest Eesti kodudest, võib juunikuu lõpuks ennustada pikki järjekordi elektroonikakauplustes, antennipaigaldusfirmades ja televisiooniteenuste pakkujate juures," lausus digitaaltelevisioonile ülemineku valitsuskomisjoni juht Jüri Pihel.

"Väga paljud inimesed, kes täna tavaantenniga vaid kolme Eesti kanalit näevad, pole veel mõistnud, et digilevile saab üle minna juba täna. Pole vaja oodata 1. juulit, kui analoogsaatjad Eestis välja lülitatakse. Nii jääb piisavalt aega digiboksi või digiteleri väljavalimiseks või sobiva teenusepakkuja leidmiseks, seadmete häälestamiseks, vajadusel antenni kohendamiseks ning hättajäämise korral mõnelt tehnikateadlikumalt tuttavalt abi palumiseks."

Digi-tv seireuuringu viis läbi uuringufirma TNS Emor, küsitledes selleks 2010. aasta esimeses kvartalis 1512 inimest üle Eesti.

1. juulil lõpetavad kõik Eesti telesaatjad analoogtelevisiooni edastamise ning teleprogramme näeb tavaantenni kaudu ainult digitaalsena. Selleks hetkeks peavad kõik need, kes vaatavad täna vaid kolme Eesti telekanalit, soetama endale digiboksi või soovi korral uue digiteleri. Tingimata tuleks eelistada Eesti Digilevi märgiga seadmeid, sest nende sobivust siinse digilevi võrguga on põhjalikult kontrollitud, soovitab digitaaltelevisioonileülemineku valitsuskomisjon. Digilevi saab vastu võtta tavalise detsimeeterantenniga, senist tehniliselt korras katuseantenni pole televaatajatel vaja välja vahetada.

Tasuta Eesti telekanalite (ETV, Kanal 2, TV3, ETV2, Kanal 11) digitaalseks vastuvõtuks ei ole vaja liituda ühegi teenusepakkujaga. Kui soovitakse lisaks vaadata rahvusvahelisi ja kodumaiseid tasulisi kanaleid, võib liituda sama katuseantenni kaudu vastuvõetava tasulise digilevi paketi või mõne kaabel- või satelliittelevisiooni teenusega. Praeguseks juba mõne teenusepakkujaga liitunud televaatajaid Eesti üleminek digilevile tehnilises mõttes ei puuduta.