"Kohus mõistis Aaviku süüdi kõigis talle esitatud punktides ning tunnistas ka, et Aavik kahjustas oma tegevusega aktsionäride huve, kuid riigi kui endise suuromaniku kahjunõue jäi rahuldamata," ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder pressiteates. "Meie arvates peab kahju tekitaja selle ka hüvitama, sest riigi vara on kõigi kodanike vara."

Seedri hinnangul on riigi otsus kohtuteed jätkata eriti õigustatud, kuna Weroli tänane omanik loobus võimalusest Aaviku vastu tsiviilhagi esitada. Kohus tunnistas, et Werolil oleks selleks umbes 30 miljoni krooni ulatuses õigus olnud. Sellise summa kaotas firma rapsi üleliigse varumisega.

Kohus mõistis Aaviku mai alguses süüdi ametiseisundi ebaseadusliku ärakasutamisega Werol Tehastele suure varalise kahju tekitamises, firma vara omastamises ja suureulatuslikus rahapesus. Kõnealused tehingud leidsid aset 2004. aasta suvel ja sügisel ning viisid firma sisuliselt pankrotti.

Seetõttu otsustas riik müüa Weroli 2006. aastal 32,13 miljoni krooniga ettevõtja Rein Kilgiga seotud firmale Pere Leib Tootmine. Võrreldes audiitorfirma KPMG hinnanguga 2004. aasta kevadel vähendasid aga Aaviku tehingud riigile kuulunud aktsiate väärtust enam kui 13 miljoni krooni võrra ning see sai ka aluseks riigi hilisemale kahjunõudele.