Võrreldes kvoodiaastaga 2008/2009 (piimakvoodiaastaid arvestatakse 1.aprillist järgmise kalendriaasta 31. märtsini) vähenes kvoodiomanike piimatoodang 17,8 tuhande tonni võrra. Eestile oli 2009/2010 Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud piimakvoot 665 888 314 kg, millest oli tootjatele nende taotluste alusel välja jagatud kvoote 657,2 tuhande tonni ulatuses.

Tegelik piimatoodang moodustas 88,5 protsenti Eestile kinnitatud piimakvoodist, aasta varem oli kvoodi täituvus 92,1 protsenti. Seejuures on äsja lõppenud kvoodiaastal kõigil Euroopa Liidu liikmesriikidel kvooti ühe protsendi ulatuses suurendatud.

„Viimase aasta jooksul on mõnigi asjatundja ja põllumajandustootja ennustanud piimalehmakarjade väljasuremist ja piimatoodangu dramaatilist vähenemist Eestis, sest tootmine ei tasuvat ära. Kokkuvõtted kvoodiaastast seda küll ei näita,“ ütles PRIA peadirektor Jaan Kallas ja lisas, et piimatoodete turuhinnad on hakanud taas tõusma. „Üks põhjusi on tootjate oluliselt elavnenud suhted Venemaa turuga, mida PRIA näeb piimatoodete eksporditoetuste kasvust.“

Piimatoodete vahepealset hinnalangust aitas pidurdada ja kompenseerida ka Euroopa Liidu ulatuses rakendatud või ja lõssipulbri sekkumiskokkuost, mille käigus on Eestis sekkumisvarusse müüdud üle 100 mln krooni väärtuses toodangut.

Kvoodiomanikest piimatootjate arv kahanes viimase aasta jooksul 1232-lt 1133-le, kusjuures vähenemine oli väiksem kui sellele eelnenud kvoodiaastal.

1.aprillil 2010 alanud uuel kvoodiaastal tõuseb kõigi EL-i liikmesriikide piimakvoot taas ühe protsendi võrra — Eestile on eraldatud ligi 664 tuhat tonni tarnekvooti ja 8877 tonni otseturustuskvooti, kokku 672,5 tuhat tonni. Tootjatel tuleb arvestada, et kvoodiaasta jooksul individuaalse kvoodi alla 85%-lise täitmise korral vähendatakse selle vastava tootja kvoodikogust, arvates pool kasutamata jäänud kvoodikogusest reservi.

1. juulist hakkab PRIA tootjatelt vastu võtma taotlusi piimakvoodi suurendamiseks. Kvooti saab juurde taotleda tootja, kes on lõppenud kvoodiaastal täitnud talle määratud kvooti vähemalt 90%. Käesoleval nädalal saadab PRIA kõigile kvoodiomanikele välja teatise individuaalse kvooditäitmise andmetega.