TV1 kaubamärgi all tegutsenud pankrotis Eesti Sõltumatu Televisiooni ASi (ESTV) juhatuse liige Lemmi Erin ütles ETAle, et ametlik kiri Polsati teatisega peaks talle jõudma järgmise nädala algul.

“Mroczek ütles mulle, et Polsat tõmbub tagasi,” ütles Erin. Polsati esindaja Dariusz Mroczek määrati jaanuaris Rait Killandi asemel TV1 teiseks juhatuse liikmeks.

Erin lisas, et talle edastatud info kohaselt ei tunne Polsat enam huvi ka TV1 allesjäänud vara ostmise vastu ning võlausaldajatele enam mingit uut kompromissi pankroti peatamiseks ei pakuta.

Dariusz Mroczek ütles ETAle jaanuari lõpus, et pärast Leedu telejaama probleemide lahenema hakkamist tahab Polsat saada kõigis Balti riikides kommertstelekanaliks number üks. Esialgu on Poola omanik tema sõnul ära ootamas, kas kohus otsustab taastada kultuuriministeeriumi poolt sügisel ära võetud ringhäälinguloa, või hakkab telejaam taotlema uut luba.

Tallinna linnakohus jättis 11. veebruaril kinnitamata poolakate poolt teistele TV1 võlausaldajatele tehtud kompromissettepaneku ja kuulutas välja telejaama pankroti. Võlausaldajate esimene üldkoosolek pärast pankroti väljakuulutamist on 26. veebruaril kell 12.

Kompromissettepaneku kohaselt lubas Polsat maksta võlausaldajatele kuu aja jooksul 20 protsenti nõuetest ja pankrotimenetlus oleks lõpetatud.

Koos telejaama kolimise kuludega võib pankrotimenetlus minna kallimaks, kui vara müügist raha saadakse. Lootus oma TV1 jäänud raha kätte saada on vaid töölepinguga töötajatel, kellele saab pankrotihaldur taotleda riigi kompensatsiooni kuni kolme keskmise kuupalga ulatuses.

Ringhäälinguloa taastamist nõudva TV1 kaebuse arutamine lükkus jaanuaris Tallinna halduskohtus edasi, kuna kohus pidas vajalikuks kaasata protsessi vastava ala asjatundja tehnilistes küsimustes. Selle protsessi järgmine istung toimub 13. märtsil, ütles halduskohtu sekretär ETAle.