Planeeritav 0,4 hektari suurune ala asub Tallinna kesklinnas Liivalaia, Tatari, Lätte ja Kentmanni tänavate vahelises kvartalis, mis Tallinna üldplaneeringu kohaselt on segahoonestusala, kuhu võib ehitada kõiki hooneid, väljaarvatud keskkonda saastavaid ettevõtteid. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.


Hoonestusala määramisel on arvestatud arhitektuurimälestiseks tunnistatud Tatari 21b 5-korruselise juugendmaja ehitusjoont, karniiside, eenduvate hoone mahtude ja katuseharja kõrgust, et säilitada mälestise dominantsus.


Planeeritav hoone on kavandatud erineva kõrgusega osadest koosnevana, millede kõrgused on määratud planeeritava alaga külgnevate hoonete karniiside kõrgusest lähtuvalt. Selleks, et kavandatud elamu ei mõjuks teiste Tatari tänaval olevate majadega võrreldes liiga pikana, on hoone kavandatud Tatari tänava poolt liigendatuna. Uue maja kõrgeim osa ei tohi ületada nii Tatari 27 (kuuekorruseline elamu) ega ka Tatari 21b hoone kõrgust. Planeeritud hoone projekteerimiseks on määratud nõue kasutada välisfassaadis materjale, mille värvitoonid on kooskõlas lähiümbruse hoonestusega.


Praegu krundil asuvad amortiseerunud hooned on kavas lammutada. Kavandatud hoonestustihedus on 2,23, korterite arv 48 ning parkimiskohtade arv nii hoones kui maja ees kokku 84.


Avaliku väljapaneku faasis sai detailplaneering ka mitmeid vastuväiteid, mis üldjoontes leidsid osapooli rahuldavad lahendused.


Planeeringu koostas Arhitektibüroo Pilter ja Taras OÜ, kinnistu omanik on Eesti Evangeelne Luterlik Kirik.
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid