Kes sa oled?


Mina olen Kersti. Kui ma enda kohta mõne eriti iseloomustava tunnuse pean välja tooma, siis need oleks julgus, avatus ja võime võtta asju, olukordi ja inimesi nii, nagu nad on. Ilmselt olen keskmisest oluliselt emotsionaalsem inimene, kuid õnneks, vähemalt mulle endale tundub nii, päris hea reaalsustajuga.


Miks kinnisvara?


Hmm... keeruline. Natuke oli see juhus, et ma kinnisvaraga kokku sattusin. Üheltpoolt mõjutas asjade sellist käiku asjaolu, et minu õpitud eriala, millel ma üle 7 aasta töötasin, ei pakkunud mulle ühel hetkel enam seda, mille pärast minu arvates üldse tööd peaks tegema. Minu eelmise töö tulemusel valmis aastate jooksul virnade viisi pabereid, emotsionaalselt sain ma sellest aga vähe tagasisidet ja võimalust oma „kätetöö vilju“ nautida.


Teiseks oluliseks mõjuriks oli laste sündimine – pärast seda mõistsin, et ei pea enam kunagi juurdlema prioriteetide üle – minu prioriteediks on mu lapsed ning igal vajalikul hetkel nende jaoks aja leidmine. Sealt edasi oligi juhuslike jutuajamiste rada, mida mööda jõudsin 2004. aastal Arco Varasse ja seeläbi kinnisvarasse.


Mäletan selgesti, et esimese aasta jooksul olin lausa vasikavaimustuses tööst, mis seisnes erinevate kodude ja majade ning inimeste igapäevasest nägemisest ja võimalusest oma aega ning tööd omapäi korraldada.


Olen tagantjärgigi veel tänulik Arco Vara Kinnisvarabüroo tolleaegsele elamispindade osakonna juhatajale Urmas Tehverile, kes mulle üsna kohe andis ka võimaluse ja volituse tegutseda nii oma kontserni kui ka partnerite uute arendusprojektide töögruppides – see on olnud hindamatu väärtusega kogemus ning toonud minu ellu palju uusi lahedaid inimesi, kellega on tänaseni ääretult meeldiv koostööd teha.


Käesoleval aastal pakkus Endover mulle võimalust oma kogemuse ja parema äranägemise järgi kureerida väikese kinnisvaraettevõtte müügitegevust. Koos tarvidusega elutempot natukene rahulikumaks reguleerida, oli see pakkumine mulle igati teretulnud.


Kaua kogemust ja mida enne tegid?


Kinnisvaraga seotud töökogemust on mul natuke üle viie aasta. Enne seda töötasin juristina.


Kas on võimalik, et 60 aastaselt teed veel sama tööd?


Ei, kindlasti mitte. 60-aastaselt ei tee ma kindlasti enam mitte mingisugust tööd.


Aga kui sa juhuslikult homme enam maakler olla ei saaks, mis sa siis teeksid? Kuhu tööle prooviksid?


Maakleriks olemine ei ole kogu mu elu sisu. Olen kindel, et teeksin siis edasi neid asju, mis jäävad väljapoole minu „maaklerielu“.


Kas su töö on su elustiil?


Võibolla ma täpselt ei mõista selle küsimuse sisu... Et kas ma olen igal ajahetkel oma sisult müügiinimene?!? Kui nii, siis kindlasti pole see minu elustiil.


Milline on su lemmikklient?


Avatud ja verbaalselt väljenduda suutev.


Kes on sinu arvates Eesti „staarmaakler”? Kas sa tahaksid äkki see ise olla?


Minu kogemuse kohaselt neid on, aga siiski liiga vähe. Ma pean siis silmas inimesi, kes seda tööd tõeliselt hästi teevad, omades selleks häid isikuomadusi ning kõrget professionaalsust.


Ise ma pelgan staaristaatust.


Kas Eesti kinnisvaraturg on hukas?


Turu süüdistamine oleks vast liiga rehepapilik... Tegelasi sellel turul on aga kindlasti igasuguseid, ka hukasolevaid.


Millal tuleb järgmine buum?


Väga konkreetselt – ei tea. Kui võiks ja saaks soovida, siis pigem eelistaksin, et buumi ei tulekski. Teatavasti järgneb sellisele abnormaalsusele alati valus kukkumine.


Kas maaklerid vajaksid ametiühinguid?


Minu arvamus on, et esmalt tuleks tegeleda maaklerite kohustuste ja kvalifikatsiooniga. Maaklertegevus vajaks eelkõige normatiivselt tasandilt kõrgema standardi seadmist – atestaat peaks olema elementaarse taseme näitaja ning erialal tegutsemise eeldus. Seeläbi hakkaks ehk paranema ka eriala renomee. Siinjuures ei pea ma halva maine indikatsiooniks selliste pettunud inimeste kibestunud väiteid, kes ei ole esindavalt maaklerilt saanud nõutud tingimusi, vaid oskamatute ja hoolimatute ning üksnes kiirele omakasule orienteeritud isikute tegutsemist, millele tänaseni keegi kätt ette pole pannud.


Alles seejärel tuleks lahendada vastava eriala inimeste katusorganisatsioonide teema. Ei oska kommenteerida, kas ja kuivõrd vajavad maaklerid ametiühingute tuge ja kaitset. Küll on minu meelest vaja katusorganisatsiooni,  millel oleks volitus tegeleda maaklertegevuse kvaliteedi kontrolliga ning vajalike sanktsioonide rakendamisega.


Mida vabal ajal teed?


Tegelen kõige tähtsamaga – pühendan end oma perele. Jumaldan jooksmist, muusikat ja lugemist!


Millist muusikat kuulad?


Kuulan igasugust head muusikat. Lemmikud on jazz ja igasugune soul’i sugemetega muusika ning klassika.