„Inimesed hindavad oma võimalusi vägagi realistlikult võrreldes varasemaga ning sildfinantseerimise tüüpi tehinguid, kus olemasolev kinnisvara müüakse alles pärast uue kodu soetamist, püütakse vältida,” kommenteerib DnB Nord Panga ärioperatsioonide juht Jaan Liitmäe
1Partner Kinnisvara
turuanalüüsis. Ta lisab, et turul tegutsevate ostjate peamiseks huviobjektiks täna pigem korterid.


Laenutingimused on võrreldes 2008. aasta sügisega mõnevõrra paranenud. Omafinantseeringu ja miinimum netosissetuleku osas muutusi ei ole, küll aga on Euribori kukkumisest tulenevalt langenud intressimäär. „Kuna ka kinnisvarahinnad on langenud, võib väita, et perede keskmine laenuvõime on tegelikult isegi parem kui 2008. aastal,” ütleb SEB Panga äriarendusjuht Triin Messimas.


Hoopis teistsugune on olukord ehituslaenudega. Valmimisjärgus eramut võib olla suhteliselt raske, kui mitte võimatu müüa. Seetõttu tuleb enamikul juhtudel ehituslaenudele juurde pakkuda likviidne lisatagatis. Tagatiseks pakutavate varade puhul jälgitakse senisest enam ka ehitus- ja kasutuslubade olemasolu. Lisaks muudele aspektidele tuleb kliendil koostöös pangaga ära hinnata ka ehitusriskid. Viimasesse suhtutakse täna oluliselt suurema tähelepanuga – kes on ehitaja ning milliseid garantiisid suudetakse tellijale pakkuda.


Kindlasti on keerulisem leida finantseerimist ka madala likviidsusega piirkondade elukondlikule kinnisvarale, kuna praegu on keeruline hinnata tagatise õiglast väärtust.