Narvas asuva Kreenholmi 30,3 hektarilise maa-ala detailplaneeringu eesmärk on selle 67 krundiks jagamine, sihtotstarvete muutmine ja ehitusõiguse määramine. Planeeringuga lahendatakse heakorrastus, haljastus, juurdepääsud ja parkimine, samuti tehnovõrkude renoveerimine. Projekti tellijad on Narva linn ja OÜ Narva Gate.


Detailplaneeringuga haaratud piirkonna visioon on kujundada sellest lähima 20 aasta jooksul üks Narva suurimaid keskusi, kuhu on koondatud eluhooned, eri meelelahutus- ja kultuuriasutused (kunstigalerii, kontserdi- ja konverentsikeskus jne), teaduspark, kaubandus.


Jaanus Mikk, territooriumi arendaja OÜ Narva Gate tegevjuht kommenteerib projekti nii:


„Detailplaneeringuala asub tekstiilitööstuse Kreenholmi Manufaktuur ajaloolisel maa-alal. Kreenholmi ajalugu ulatub aastasse 1857, kui Kreenholmi saarel asunud kahe metsatööstusettevõtte asemel asuti rajama Euroopa suurimat tekstiilitööstusettevõtet. Palju vett on selle aja jooksul Narva koskedest alla voolanud ja nii mõndagi on muutunud maailmas ja Kreenholmis. Selle projektiga rajame Narva endise kinnise manufaktuuri asemele uue linnaosa. Peale eskiisprojekti avalikustamist läheb projekt eri ametkondadesse kooskõlastusringile, ootame kõigilt asjaosalistelt mõistvat suhtumist. Kui detailplaneering on kinnitatud, sõltub projekti edasise arengu kiirus turu olukorrast. Arenduse käigus tekib Narvas hulgaliselt uusi töökohti ja Kreenholmi Manufaktuur saab selle arenduse käigus uue hingamise.“


Einike Laidsaar, Sweco Projekti arhitekt ja detailplaneeringu projektijuht:


„Tegemist on omanäolise kultuurilis-ajaloolise  maastikuga looduskauni jõe kaldal. Meie ülesanne on säilitada olevat ja anda lisaväärtus kogu piirkonnale. Töö eripära Narvas on, et peame  arvestama muinsuskaitse nõudmistega, kuna olemasolevatele endise manufaktuuri hoonetele on kehtestatud ühine kaitsevöönd ja kehtivad eritingimused muinsuskaitse seaduse järgi. Samuti peame silmas pidama Narva jõe kanjonit kui maastikukaitseala, siin on eesmärk kanjoni ja joaastangute kaitse. Peale eskiisi kinnitamist jätkame detailplaneeringu koostamist ja kooskõlastamist.“


Ülar Mark, Allianss Arhitektide (varem Urban Mark) arhitekt, mahulise osa autor:


„Oluline ja keeruline oli leida tasakaal vanade hoonete kõrvale sobiva kaubanduse funktsiooni ja elufunktsiooni segu segamine. See on nagu hea  toidu tegemine, kus parasjagu peab olema kõike – väikesed eksklusiivsed korterid saarel vaatega Venemaale, ridaelamud kanali ääres, tornelamud pluss erinevad ärifunktsioonid – meelelahutus, kontserdisaal, kaubandus, hotellid, ujula, ajaloomuuseum, bürood jne. Kogu programmile parkimise sobitamine nii, et hea keskkond säiliks. Lisaks on tegemist Eestis küllaltki ainulaadse projektiga, hoonestuse maht ja ajalooline keskkond nõuab suuri investeeringuid kohas, mis ei ole tavapärane kasumlik kinnisvaraäri.“


Alale on ette nähtud rajada neli 20-korruselist hoonet, millest kolm on eluhooned ja üks ärilise otstarbega maja. Teised uusehitised on ette nähtud maksimaalselt 5-korruselised. Detailplaneeringualale jäävad kultuurimälestised on ette nähtud säilitada, renoveerida ning võtta kasutusele vastavalt Muinsuskaitseameti seatud tingimustele.